Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.7: Hava durumu nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Weather?
 
TRANSCRIPT

29.7: What is Weather?

29.7: Hava durumu nedir?

Overview

Weather refers to the current state of atmospheric conditions at a specific time and place. Weather is temporary and is influenced by the interactions between the sun, atmosphere (gases around the Earth), hydrosphere (the water bodies of the Earth), and geosphere (the land portion of the Earth). As all of these factors differ across location and time, different weather can be observed across the planet.

Solar Radiation and the Greenhouse Effect

Solar radiation penetrates the atmosphere to interact with surface water and land masses. These surfaces emit the energy as thermal radiation, or heat, warming the air. Heat either escapes through the atmosphere back into space or is trapped in the atmosphere by specific atmospheric gases—continuously warming the planet. This retention of heat in the atmosphere is called the greenhouse effect. So-called greenhouse gases retain more heat than other gases.

Warm air is less dense than cold air, so warm air rises. Rising air creates vertical currents into the upper atmosphere, which has lower atmospheric pressure. As the air gets further away from the source of thermal radiation, it begins to cool, becomes denser, and falls again. This process is known as convection circulation.

Daily Weather

Weather is typically measured by six parameters: temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, precipitation, and cloudiness. Meteorologists measure these conditions and predict the weather of the near future based on trends of past observations. For example, atmospheric pressure reflects the weight of the atmosphere above. High pressure is usually associated with cooler temperatures and clear skies, while low pressure is associated with warmer weather and storms. Observing a drop or a rise in atmospheric pressure allows meteorologists to make short term predictions if you should bring an umbrella or expect a sunny day.

Extreme Weather Events

Extreme weather events include heat waves, cold waves, hurricanes, tornadoes, droughts, and floods. These events are often sudden and are, therefore, harder to predict. Extreme weather events are typically described in relation to conditions observed in the historical distribution for a given location. Using these historical records, research has indicated that anthropogenic climate change has led to an increase in the frequency and intensity of daily temperature and precipitation extremes. Additionally, climate models indicate that with climate change, Earth will experience more extreme weather such as persistent summer weather extremes in northern latitudes.

Genel bakış

Hava belirli bir zaman ve yerde atmosferik koşulların mevcut durumu anlamına gelir. Hava geçicidir ve güneş, atmosfer (Dünya'nın etrafındaki gazlar), hidrosfer (Dünya'nın su kütleleri) ve jeosfer (Dünya'nın kara kısmı) arasındaki etkileşimlerden etkilenir. Tüm bu faktörler yer ve zaman arasında farklılık gösterirken, gezegen genelinde farklı hava koşulları gözlemlenebilir.

Güneş Radyasyonu ve Sera Etkisi

Güneş radyasyonu yüzey suyu ve kara kütleleri ile etkileşim emzilen atmosfere nüfuz eder. Bu yüzeyler enerjiyi ısı radyasyonu ya da ısı olarak yayar, havayı ısıtır. Isı ya atmosferden uzaya geri kaçar ya da atmosferde belirli atmosferik gazlar tarafından sıkışıp kalır-sürekli gezegen ısınma. Atmosferdeki ısı bu tutma sera etkisi denir. Sözde sera gazları diğer gazlardan daha fazla ısı korur.

Sıcak hava soğuk havadan daha az yoğundur, bu yüzden sıcak hava yükselir. Yükselen hava, atmosferbasıncı daha düşük olan üst atmosfere dikey akımlar oluşturur. Hava termal radyasyon kaynağından uzaklaştıkça soğumaya başlar, daha yoğun olur ve tekrar düşer. Bu süreç konveksiyon sirkülasyonu olarak bilinir.

Günlük Hava Durumu

Hava koşulları genellikle altı parametre ile ölçülür: sıcaklık, atmosfer basıncı, rüzgar, nem, yağış ve bulutluluk. Meteorologlar bu koşulları ölçer ve geçmiş gözlemlerin eğilimlerine dayanarak yakın gelecekte hava durumunu tahmin ederler. Örneğin, atmosfer basıncı yukarıdaki atmosferin ağırlığını yansıtır. Yüksek basınç genellikle soğuk sıcaklıklar ve açık gökyüzü ile ilişkili, düşük basınç sıcak hava ve fırtınalar ile ilişkili iken. Atmosfer basıncındaki düşüşü veya artışı gözlemlemek, meteorologların şemsiye getirmeniz veya güneşli bir gün beklemeniz durumunda kısa vadeli tahminlerde bulunmalarına olanak tanır.

Ekstrem Hava Olayları

Aşırı hava olayları ısı dalgaları, soğuk dalgalar, kasırgalar, hortumlar, kuraklık ve sel içerir. Bu olaylar genellikle ani ve bu nedenle, tahmin etmek zordur. Ekstrem hava olayları genellikle belirli bir yeriçin tarihsel dağılımda gözlenen koşullara göre tanımlanır. Bu tarihsel kayıtları kullanarak, araştırma antropojenik iklim değişikliği günlük sıcaklık ve yağış aşırı sıklığı ve yoğunluğunda bir artışa yol açmıştır göstermiştir. Ayrıca, iklim modelleri iklim değişikliği ile, Dünya gibi kuzey enlemlerde kalıcı yaz hava aşırı gibi daha aşırı hava yaşayacaktır göstermektedir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter