Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.2: Bedreigingen voor de Biodiversiteit
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Threats to Biodiversity
 
TRANSCRIPT

29.2: Bedreigingen voor de Biodiversiteit

Er zijn in de hele geologische geschiedenis vijf grote uitstervingsgebeurtenissen geweest, die geleid hebben tot de eliminatie van de biodiversiteit, gevolgd door een opleving van soorten die zich hebben aangepast aan de nieuwe omstandigheden. In het huidige geologische tijdperk, het Holoceen, is er een zesde uitstervingsgebeurtenis aan de gang. Deze massale uitsterving wordt toegeschreven aan menselijke activiteiten en wordt daarom voorlopig het Antropoceen genoemd. In 2019 telde de menselijke bevolking 7,7 miljard mensen en dit zal naar verwachting 10 miljard bedragen in 2060. Gebasseerd of de biomassa (de werkelijke massa van een bepaalde soort), vormen mensen 36% van de zoogdieren op aarde, vee 60%, en wilde zoogdieren slechts 4%, wat een indicatie is van onze impact. Ongeveer 70% van alle vogels is pluimvee, dus slechts 30% is wild.

Om de menselijke impact op de biodiversiteit en het klimaat te minimaliseren, moeten we begrijpen welke activiteiten problematisch zijn en de behoeften van de menselijke beschaving en vooruitgang in evenwicht brengen met een duurzaam plan voor toekomstige generaties. Enkele van de belangrijkste bedreigingen voor de veelzijdigheid omvat verlies van leefgebied als gevolg van menselijke ontwikkeling, overmatige landbouw en verhoogde koolstofdioxide-emissies van fabrieken en voertuigen.

Casestudies

Een casestudy over de invloed van de mens op het weer is te vinden in het evenement uit de jaren dertig dat bekend staat als de Dust Bowl. In de jaren 1920 en 1930 verhuisde een groot aantal boeren naar de Great Plains en kraakten het land, waarbij de inheemse bodembedekkers werden verwijderd om hun gewassen te planten, die over het algemeen ondiepe wortelsystemen hebben. Zowel extreme droogte als slecht doordachte landbouwpraktijken in een gebied rond Kansas en Noord-Texas en zich uitstrekte tot Canada in het noorden en Texas in het zuiden, zorgde voor stofstormen die puin afzetten tot in de noordoostelijke staten. Uiteindelijk was er door deze stormen en de teleurstellende economie een algemeen voedseltekort en moesten veel gezinnen hun boerderijen verlaten. Hierdoor werd duidelijk dat boederijen goed georganiseerd moeten zijn zodat de grond plantensoorten die niet aangepast zijn kan ondersteunen en het verlies aan biodiversiteit tegengaat.

Een minder radicaal voorbeeld is te zien in Yellowstone National Park in de Verenigde Staten. Populaties van wolven namen drastisch af nadat mensen naar het westen migreerden. Hierdoor nam de populatie prooidieren, zoals de pronghorn en het muilezelhert, toe. Omdat die dieren de neiging hebben om jonge Aspen-jonge boompjes te eten, resulteerde dit in een afname van Aspen-bomen. Door dit verlies aan bomen zijn onder meer landerosie en verlies van leefgebied voor vogels en andere dieren toegenomen. Bewijs voor deze voorgestelde reeks gebeurtenissen komt van de recente herintroductie van wolven in Yellowstone, wat correleert met een waargenomen herstel van de Aspen-populatie in het park. Als deze correlatie echt aangeeft dat de Aspen nieuw leven wordt ingeblazen door de herintroductie van wolven, ondersteunt dit onderzoek het algemene concept dat toproofdieren essentieel zijn voor de biodiversiteit van ecosystemen.

Behoud van biodiversiteit is essentieel om ecosystemen in balans te houden, voorspelbare weerpatronen te verlengen en grondstof te behouden voor onderzoek naar nieuwe industriële en medische producten.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter