Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.3: Biodiversiteit en Menselijke waarden
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Biodiversiteit en Menselijke waarden
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

29.3: Biodiversiteit en Menselijke waarden

De menselijke beschaving is in veel opzichten afhankelijk van biodiversiteit. Plotselinge veranderingen in de biodiversiteit van soorten resulteren in veranderingen in het milieu die weerpatronen en dus menselijke beschavingen kunnen veranderen.

Mensen zijn afhankelijk van de landbouw, die zich ontwikkelde toen voorouderlijke mensen soorten vonden die geschikt voedsel maakten. Minstens 11.000 jaar geleden begonnen mensen plant- en diersoorten te selecteren om op boerderijen te cultiveren. Al duizenden jaren geleden hebben mensen kunstmatig soorten geselecteerd voor voedsel, bouwmaterialen, textiel en medicijnen. Die vooruitgang is aan de gang. Menselijke vindingrijkheid blijft profiteren van het bestuderen van de natuurlijke wereld en het direct gebruiken of aanpassen van materialen en verbindingen voor industrieel gebruik. Door het huidige niveau van biodiversiteit te behouden, wordt de kans aanzienlijk groter dat ontdekkingen kunnen worden gedaan.

Nieuwe ontdekkingen

In 1969 bestudeerden Thomas D. Brock en Hudson Freeze bijvoorbeeld het Lower Geyser Basin van Yellowstone Nat.ional Park en ontdekte een bacteriestam die verrassend hitte-tolerant is. Van deze bacterie werd een enzym genaamd Taq- polymerase geïsoleerd. Dit enzym stelt onderzoekers in staat om polymerasekettingreactie (PCR) uit te voeren, die ten grondslag ligt aan de meeste biotechnologische vorderingen die een revolutie teweegbrachten in de productie van onder andere farmaceutische producten, voedsel en consumptiegoederen.

Voor sommigen zijn ontdekkingen die de mensheid ten goede komen het sterkste argument voor menselijke verantwoordelijkheid bij het in stand houden van de biodiversiteit; anderen hebben een minder mensgerichte opvatting, met het argument dat de biodiversiteit op zichzelf moet worden beschermd. Aangezien menselijke activiteit de biodiversiteit heeft verminderd, is het onze verantwoordelijkheid om de schade tot een minimum te beperken.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter