Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.3: Biyoçeşitlilik ve İnsani Değerler
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Biodiversity and Human Values
 
TRANSCRIPT

29.3: Biodiversity and Human Values

29.3: Biyoçeşitlilik ve İnsani Değerler

Human civilization relies on biodiversity in many ways. Sudden changes in species biodiversity result in environmental changes that can modify weather patterns and therefore human civilizations.

Humans are dependent on agriculture, which developed when ancestral humans found species that made suitable foods. At least 11,000 years ago, humans started to select plant and animal species to be cultivated on farms. Going back for thousands of years, humans have been artificially selecting species for food, building materials, textiles, and medicine. That progress is ongoing. Human ingenuity continues to benefit from studying the natural world and either directly using or modifying materials and compounds for industrial use. Maintaining the current level of biodiversity will make it substantially more likely that discoveries can be made.

New Discoveries

For example, in 1969, Thomas D. Brock and Hudson Freeze were studying the Lower Geyser Basin of Yellowstone National Park and discovered a strain of bacteria that is surprisingly heat-tolerant. From this bacteria, an enzyme called Taq polymerase was isolated. This enzyme allows researchers to perform polymerase chain reaction (PCR), which underlies most biotechnological advancements that revolutionized the production of pharmaceuticals, food, and consumer goods among others.

For some, discoveries that benefit humanity are the strongest argument for human responsibility in maintaining biodiversity; others take a less human-centered view, arguing that biodiversity must be protected for its own sake. Since human activity has diminished biodiversity, it is our responsibility to minimize the damage.

İnsan uygarlığı birçok yönden biyolojik çeşitliliğe dayanır. Türlerin biyolojik çeşitliliğindeki ani değişiklikler, hava modellerini ve dolayısıyla insan uygarlıklarını değiştirebilen çevresel değişikliklere yol açar.

İnsanlar tarıma bağımlıdırlar, atalarının insanları uygun gıdalar yapan türler bulunca gelişmiştir. En az 11.000 yıl önce, insanlar çiftliklerde yetiştirilecek bitki ve hayvan türlerini seçmeye başladılar. Binlerce yıldır geriye giden insanlar yapay gıda, yapı malzemeleri, tekstil ve tıp için türler seçerek edilmiştir. İlerleme devam ediyor. İnsan zekası doğal dünyayı incelemekten ve endüstriyel kullanım için malzeme ve bileşikleri doğrudan kullanmaktan veya değiştirerek yararlanmaya devam etmektedir. Biyolojik çeşitliliğin mevcut düzeyinin korunması, keşiflerin yapılabileceği olasılığı önemli ölçüde artıracaktır.

Yeni Keşifler

Örneğin, 1969 yılında, Thomas D. Brock ve Hudson Freeze Yellowstone Milli Parkı Aşağı Gayzer Havzası okuyorlardı ve şaşırtıcı derecede ısıya dayanıklı bir bakteri türü keşfettiler. Bu bakteriden Taq polimeraz adı verilen bir enzim izole edildi. Bu enzim, araştırmacıların, diğerleri arasında ilaç, gıda ve tüketim mallarının üretiminde devrim yapan biyoteknolojik gelişmelerin altında yatan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Bazıları için, insanlığa fayda sağlayan keşifler, biyolojik çeşitliliğin korunmasında insan sorumluluğunun en güçlü argümanıdır; diğerleri ise biyolojik çeşitliliğin kendi iyiliği için korunması gerektiğini savunarak daha az insan merkezli bir görüşe sahip ler. İnsan aktivitesi biyolojik çeşitliliği azalttığından, hasarı en aza indirmek bizim sorumluluğumuzdur.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter