Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.8: Fylogenie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Fylogenie
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

1.8: Fylogenie

Fylogenie houdt zich bezig met de evolutionaire diversificatie van organismen of groepen organismen. Een groep organismen met een naam wordt een taxon genoemd. Taxa kan verschillende niveaus van de evolutionaire hiërarchie omvatten. De groep met alle vogels is bijvoorbeeld een taxon (bestaande uit de klasse Aves ) en de groep van alle soorten madeliefjes (het geslacht Bellis ) is een taxon. Fylogenieën kunnen evenzo slechts één geslacht omvatten (dwz verhoudingen tussen soorten weergeven) of een heel koninkrijk beslaan.

Typisch wordt fylogenie weergegeven door een boom. Elk van belang zijnde taxon wordt afgebeeld aan het uiteinde van de tak en de takken vertegenwoordigen de relatie tussen deze taxa. Nauw verwante taxa delen een groter deel van hun genoom, wat resulteert in morfologische overeenkomsten. Zuster taxa delen een directe gemeenschappelijke voorouder, vertegenwoordigd door een gedeeld knooppunt.

Knopen in de boom geven een morfologisch kenmerk of moleculaire verandering weer die taxa onderscheidt. Alle taxa die rechtstreeks verbinding makent naar een specifiek knooppunt delen een recente gemeenschappelijke voorouder. Daarom is de wortel van de boom de voorouder die door alle taxa in de boom wordt gedeeld. Een boom zonder wortel vertegenwoordigt de relatie van taxa maar geeft geen informatie over de gedeelde gemeenschappelijke voorouder.

De lengte van de takken van een boom kan al dan niet een betekenis hebben. In een geschaalde boom kan de lengte van de tak ofwel de tijd vertegenwoordigen, ofwel het aantal veranderingen dat zich heeft voorgedaan sinds de taxa is geëvolueerd uit een gemeenschappelijke voorouder.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter