Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.9: Golgi-apparaat
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Golgi-apparaat
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

4.9: Golgi-apparaat

Als ze het endoplasmatisch reticulum (ER) verlaten, worden goed gevouwen en geassembleerde eiwitten selectief verpakt in blaasjes. Deze blaasjes worden getransporteerd door op microtubuli gebaseerde motoreiwitten en smelten samen om vesiculaire buisvormige clusters te vormen, die vervolgens aankomen bij het Golgi-apparaat, een eukaryotisch endomembraan organel dat vaak een kenmerkend lintachtig uiterlijk heeft.

Het Golgi-apparaat is een belangrijk sorteer- en verzendstation voor de producten van de ER. Nieuw aangekomen blaasjes komen de cis- zijde van de Golgi binnen - de zijde die naar de ER gericht is - en worden door een verzameling pannenkoekvormige, membraan-omsloten cisternae getransporteerd. Elke cisterna bevat unieke samenstellingen van enzymen en voert specifieke eiwitmodificaties uit. Terwijl eiwitten door het cis Golgi-netwerk gaan, worden sommige gefosforyleerd en ondergaan ze verwijdering van bepaalde koolhydraatmodificaties die in het ER zijn toegevoegd. Eiwitten verplaatsen zich vervolgens door de mediale cisterna, waar ze kunnengeglycosyleerd worden om glycoproteïnen te vormen. Na modificatie in de trans cisterna krijgen eiwitten tags die hun cellulaire bestemming bepalen.

Afhankelijk van de moleculaire tags worden eiwitten verpakt in blaasjes en naar bepaalde cellulaire locaties vervoerd, waaronder het lysosoom en plasmamembraan. Specifieke markeringen op de membranen van deze blaasjes zorgen ervoor dat ze op de juiste cellulaire locatie kunnen worden aangemeerd. Bovendien kunnen membraanfosfolipiden worden gemodificeerd in de Golgi en kan de Golgi enkele polysacchariden produceren en afscheiden.

Interessant is dat de Golgi volledig wordt gedemonteerd en weer in elkaar wordt gezet tijdens de celdeling. Eerder werd het Golgi-apparaat opgevat als een statische structuur waardoor eiwitten zich progressief voortbewogen. Meer recentelijk zijn wetenschappers begonnen de verzameling Golgi cisternae te zien als dynamische structuren, die als een eenheid van de cis naar de trans- face van het netwerk gaan.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter