Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

6.5: Autocriene signalering
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Autocrine Signaling
 
TRANSCRIPT

6.5: Autocrine Signaling

6.5: Autocriene signalering

Secreted signals can act on a variety of target cells. In some cases, the cell that secretes a signal also detects and responds to the signaling molecule it produces; this is called Autocrine Signaling.

Under normal physiological conditions, autocrine signaling is important for homeostasis. This process is well characterized in the macrophages of the immune system. Macrophages secrete a variety of signals including the cytokine Interleukin-1, IL-1. The secreting macrophages also possess membrane receptors for IL-1 that, when bound, can activate an intracellular signaling cascade. The resulting intracellular signals trigger the secretion of additional cytokines including more IL-1 from the target cell. Though IL-1 secreted by these macrophages can also bind to receptors on other cells and cell types, binding to the signaling cell is important in the regulation of signal production.

Autocrine signaling is also a major mechanism of cancer cell proliferation. Cancerous cells secrete a variety of growth signals to themselves, through autocrine signaling, and to nearby tissues. For example, progesterone appears to act in an autocrine manner in breast cancer, whereby progesterone binds to progesterone receptors on the signaling cell, stimulating the action of growth-promoting genes. Autocrine signaling can also play a role in the development of skin cancer by stimulating the development of new blood vessels that nourish tumor cells.

Afgescheiden signalen kunnen inwerken op een verscheidenheid aan doelwitcellen. In sommige gevallen detecteert de cel die een signaal afgeeft ook het signaalmolecuul dat het produceert en reageert daarop; dit wordt autocriene signalering genoemd.

Onder normale fysiologische omstandigheden is autocriene signalering belangrijk voor homeostase. Dit proces is goed gekarakteriseerd in de macrofagen van het immuunsysteem. Macrofagen scheiden een verscheidenheid aan signalen af, waaronder het cytokine Interleukin-1, IL-1. De uitscheidende macrofagen bezitten ook membraanreceptoren voor IL-1 die, wanneer ze gebonden zijn, een intracellulaire signaalcascade kunnen activeren. De resulterende intracellulaire signalen activeren de afscheiding van extra cytokines, waaronder meer IL-1 uit de doelcel. Hoewel IL-1 uitgescheiden door deze macrofagen ook kan binden aan receptoren op andere cellen en celtypen, is binding aan de signaalcel belangrijk bij de regulatie van signaalproductie.

Autocriene signalering is ook een belangrijk mechanisme van de proliferatie van kankercellen. Kankerachtig cellen scheiden een verscheidenheid aan groeisignalen uit naar zichzelf, via autocriene signalering, en naar nabijgelegen weefsels. Progesteron lijkt bijvoorbeeld autocrien te werken bij borstkanker, waarbij progesteron zich bindt aan progesteronreceptoren op de signaalcel, waardoor de werking van groeibevorderende genen wordt gestimuleerd. Autocriene signalering kan ook een rol spelen bij het ontstaan van huidkanker door de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten te stimuleren die de tumorcellen voeden.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter