Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

6.5: Otokrin Sinyalizasyonu

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Otokrin Sinyalizasyonu
 

6.5: Otokrin Sinyalizasyonu

Salgılanan sinyaller çeşitli hedef hücrelerde hareket edebilir. Bazı durumlarda, bir sinyal salgılayan hücre, ürettiği sinyal molekülünü de algılar ve buna yanıt verir; buna Otomatik Kritone Sinyalizasyon denir.

Normal fizyolojik koşullar altında, otokrin sinyalhomestaz için önemlidir. Bu süreç iyi bağışıklık sisteminin makrofajlar karakterizedir. Makrofajlar sitokin Interlökin-1, IL-1 dahil olmak üzere çeşitli sinyaller salgılarlar. Salgılayan makrofajlar da IL-1 için membran reseptörleri sahip, bağlı, bir hücre içi sinyal kaskad aktive edebilirsiniz. Ortaya çıkan hücre içi sinyaller hedef hücreden daha fazla IL-1 dahil olmak üzere ek sitokinlerin salgısını tetikler. Bu makrofajlar tarafından salgılanan IL-1 diğer hücre ve hücre tiplerinde reseptörlere de bağlanabilse de, sinyal hücresine bağlanma sinyal üretiminin düzenlenmesinde önemlidir.

Otokrin sinyalizasyon da kanser hücresi çoğalması önemli bir mekanizmadır. Kanserli hücreler kendilerine, otokrin sinyalyoluyla ve yakındaki dokulara çeşitli büyüme sinyalleri salgılarlar. Örneğin, progesteron meme kanserinde otokrin bir şekilde hareket etmek için görünür, bu şekilde progesteron sinyal hücrede progesteron reseptörlerine bağlanır, büyüme teşvik genlerin eylem uyarıcı. Otokrin sinyalizasyon da tümör hücrelerini besleyen yeni kan damarlarının gelişimini uyararak cilt kanseri gelişiminde rol oynayabilir.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter