Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

6.5: Otokrin Sinyalleşmesi
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Autocrine Signaling
 
TRANSCRIPT

6.5: Autocrine Signaling

6.5: Otokrin Sinyalleşmesi

Secreted signals can act on a variety of target cells. In some cases, the cell that secretes a signal also detects and responds to the signaling molecule it produces; this is called Autocrine Signaling.

Under normal physiological conditions, autocrine signaling is important for homeostasis. This process is well characterized in the macrophages of the immune system. Macrophages secrete a variety of signals including the cytokine Interleukin-1, IL-1. The secreting macrophages also possess membrane receptors for IL-1 that, when bound, can activate an intracellular signaling cascade. The resulting intracellular signals trigger the secretion of additional cytokines including more IL-1 from the target cell. Though IL-1 secreted by these macrophages can also bind to receptors on other cells and cell types, binding to the signaling cell is important in the regulation of signal production.

Autocrine signaling is also a major mechanism of cancer cell proliferation. Cancerous cells secrete a variety of growth signals to themselves, through autocrine signaling, and to nearby tissues. For example, progesterone appears to act in an autocrine manner in breast cancer, whereby progesterone binds to progesterone receptors on the signaling cell, stimulating the action of growth-promoting genes. Autocrine signaling can also play a role in the development of skin cancer by stimulating the development of new blood vessels that nourish tumor cells.

Salgılanan sinyaller çeşitli hedef hücrelerde hareket edebilir. Bazı durumlarda, bir sinyal salgılayan hücre, ürettiği sinyal molekülünü de algılar ve buna yanıt verir; buna Otomatik Kritone Sinyalizasyon denir.

Normal fizyolojik koşullar altında, otokrin sinyalhomestaz için önemlidir. Bu süreç iyi bağışıklık sisteminin makrofajlar karakterizedir. Makrofajlar sitokin Interlökin-1, IL-1 dahil olmak üzere çeşitli sinyaller salgılarlar. Salgılayan makrofajlar da IL-1 için membran reseptörleri sahip, bağlı, bir hücre içi sinyal kaskad aktive edebilirsiniz. Ortaya çıkan hücre içi sinyaller hedef hücreden daha fazla IL-1 dahil olmak üzere ek sitokinlerin salgısını tetikler. Bu makrofajlar tarafından salgılanan IL-1 diğer hücre ve hücre tiplerinde reseptörlere de bağlanabilse de, sinyal hücresine bağlanma sinyal üretiminin düzenlenmesinde önemlidir.

Otokrin sinyalizasyon da kanser hücresi çoğalması önemli bir mekanizmadır. Kanserli hücreler kendilerine, otokrin sinyalyoluyla ve yakındaki dokulara çeşitli büyüme sinyalleri salgılarlar. Örneğin, progesteron meme kanserinde otokrin bir şekilde hareket etmek için görünür, bu şekilde progesteron sinyal hücrede progesteron reseptörlerine bağlanır, büyüme teşvik genlerin eylem uyarıcı. Otokrin sinyalizasyon da tümör hücrelerini besleyen yeni kan damarlarının gelişimini uyararak cilt kanseri gelişiminde rol oynayabilir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter