Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.12: Boşluk Kavşakları

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Boşluk Kavşakları
 

4.12: Boşluk Kavşakları

Çok hücreli organizmalar hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmaları için çeşitli yollar kullanırlar. Boşluk kavşakları, hayvanlarda komşu hücreler arasında gözenekleri oluşturan, ikisi arasında sitoplazmayı birbirine bağlayan ve molekül ve iyon ların değişimine olanak sağlayan özel proteinlerdir. Omurgasız ve omurgalı türlerinin geniş bir yelpazede bulunur, hücre farklılaşması ve gelişimi de dahil olmak üzere çok sayıda fonksiyon aracılık, ve kalp ve deri bozuklukları da dahil olmak üzere çok sayıda insan hastalıkları ile ilişkilidir.

Omurgalı boşluk kavşakları connexins (CX) adı verilen transmembran proteinlerinden oluşur ve altı connexin connexon adı verilen bir hemikanal oluşturur. İnsanlar hemen hemen tüm hücre tipleri ifade connexins en az 21 farklı formları var. Bir connexon hemichannel tüm altı connexins aynı olduğunda homomerik olduğu söylenir, ve heteromerik zaman farklı türde oluşur.

Çoğu hücre connexin birden fazla türü ifade eder. Bu bitişik bir hücreüzerinde bir meslektaşı ile eşleştirerek fonksiyonel connexon hemichannels veya tam bir boşluk kavşak kanalı oluşturabilirsiniz. Boşluk kavşakları, her connexon aynı olduğunda homotipik, farklı olduklarında ise heterotipik olarak kabul edilir. Gap kavşak plakları adı verilen kümeler genellikle kanalların plakların merkezinde sürekli olarak geri dönüştürüldüğü ve bozulduğu ve çevrede değiştirildiği kümeler oluşturur.

Boşluk kavşakları iyonların, ikinci habercilerin, şekerlerin ve diğer küçük moleküllerin hücreler arasında geçişini sağlar. Bu değişim seçici geçirbilebilir ve kanalın connexin bileşimi tarafından belirlenir. Belirli koşullar altında, açık ve kapalı durumlar arasında geçiş yapma yeteneğine sahipler, böylece hücreler aralarındaki molekül alışverişini düzenlerler. PH ve Ca2+ iyonlarının varlığı gibi faktörler hücreler arasındaki iletişimi daha kısa bir zaman ölçeğinde düzenlerken, diferansiyel gen ekspresyonu gelişimsel ve erişkin dokularda çeşitli hücre tiplerinde connexinlerin türünü ve bolluğunu kontrol eder.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter