Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

28.10: Concurrentie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Concurrentie
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

28.10: Concurrentie

Wanneer organismen dezelfde beperkte hulpbronnen nodig hebben in een omgeving, moeten ze er misschien voor strijden. Concurrentie is een netto-negatieve interactie. Zelfs als twee concurrerende individuen of populaties geen directe interactie hebben, wordt de algehele fitheid van beide concurrenten verlaagd doordat ze geen volledige toegang hebben tot de beperkte middelen.

Intraspecifieke competitie, die optreedt tussen individuen van dezelfde soort, dient als een natuurlijk mechanisme voor het reguleren van de populatiegrootte. Een te grote bevolkingsgroei kan leiden tot verdringing en verminderde hulpbronnen. Sterkere leden van de bevolking kunnen zwakkere individuen overtreffen voor hulpbronnen, wat leidt tot verminderde reproductie of sterfte voor de zwakkere individuen en de populatiegrootte onder controle houdt.

Competitieve uitsluiting kan optreden als gevolg van concurrentie tussen soorten, waarbij de ene beter geschikt is om een hulpbron te gebruiken en de andere verdrijft, maar dit is niet de enige mogelijke uitkomst wanneer een hulpbron niet overvloedig is. Organismen kunnen ook manieren vinden om beperkte middelen te delen. Concurrerende bevolkingsgroepen kunnen zich bezighouden met het verdelen van bronnen, waarbij de hulpbron op een ruimtelijke manier wordt verdeeld door zich te houden aan niet-overlappende gebieden of door de hulpbron op verschillende tijdstippen van de dag te gebruiken. Als alternatief kan een populatie zijn niche differentiëren, zodat ze niet langer hoeft te concurreren.

Veel vergelijkbare soorten anolehagedissen leven naast elkaar op eilanden rond de Caribische Zee, en de anolen van elk eiland vermijden concurrentie met elkaar door op enigszins verschillende locaties binnen hun habitat te verblijven, een voorbeeld van ruimtelijke verdeling van hulpbronnen. De hagedissen jagen dan alleen op de insecten die hun favoriete territorium binnenkomen, waardoor de beschikbare voedselbronnen effectief worden verdeeld. Dit vermindert de concurrentie om voedsel en vermindert de directe conflicten tussen de verschillende soorten.

Uiteindelijk zorgt concurrentie voor een evolutionaire selectiedruk, zowel binnen als tussen soorten wanneer de hulpbronnen niet overvloedig zijn, waardoor organismen worden gedwongeno zich aanpassen of het risico lopen uit te sterven als ze niet succesvol kunnen concurreren.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter