Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

6.9: Interne receptoren
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Interne receptoren
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

6.9: Interne receptoren

Veel cellulaire signalen zijn hydrofiel en kunnen daarom niet door het plasmamembraan gaan. Kleine of hydrofobe signaalmoleculen kunnen echter de hydrofobe kern van het plasmamembraan passeren en zich binden aan interne of intracellulaire receptoren die zich in de cel bevinden. Veel zoogdierlijke steroïdhormonen gebruiken dit mechanisme van celsignalering, evenals stikstofmonoxide (NO) gas.

Net als aan membraangebonden receptoren, veroorzaakt binding van een ligand aan een receptor in het cytoplasma of de kern van een cel een conformatieverandering in de receptor. Net als transcriptiefactoren kan de actieve receptor binden aan receptorspecifieke DNA-bindingsplaatsen om de transcriptie van doelwitgenen te verhogen of te verlagen. In het geval van een intracellulaire receptor die zich in het cytoplasma bevindt, moet het receptor-ligandcomplex eerst het kernmembraan passeren.

Veel steroïde hormonen, waaronder oestrogeen en testosteron, gebruiken intracellulaire receptoren om specifieke effecten op te wekken. Oestrogeen kan bijvoorbeeld diffunderene over het membraan; binding van oestrogeen aan zijn receptor resulteert in dimerisatie van de receptoren en transport van het ligand-receptorcomplex naar de kern. Eenmaal in de kern kan het complex binden aan DNA-sequenties die oestrogeen-responselementen (ERE's) worden genoemd. Afhankelijk van de andere transcriptiefactoren en co-activatoren, kan binding van geactiveerde oestrogeenreceptoren (ER's) aan ERE's een toename of afname van de transcriptie van doelwitgenen veroorzaken.

De activering van andere intracellulaire receptoren, waaronder sommige schildklierhormoonreceptoren, vereist dat liganden zowel het plasmamembraan als het kernmembraan kruisen, aangezien de overeenkomstige receptoren zich in de kern bevinden. Deze ligand-receptorcomplexen kunnen vervolgens aan DNA binden, vergelijkbaar met het hierboven beschreven mechanisme.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter