Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

12.7: Test Çaprazlama

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Test Çaprazlama
 

12.7: Test Çaprazlama

Aleller aynı genin farklı formlarıdır. İnsanlar ve diğer diploid organizmalar her genin iki alel, her ebeveynden bir tane miras.

Etkileri aynı gen konumundaki başka bir alel tarafından maskelenirse alel çekingendir. Örneğin, bezelye bitkileri mor veya beyaz çiçekler olabilir. Bu durumda, mor çiçekler için alel tek bir kopyası mor çiçekler ile bir bitki neden olacak beri beyaz çiçekler resesif, onlar da beyaz çiçekler için alel olsa bile.

Eğer bir organizma bilinen bir çekinik özellik sergiliyorsa, organizmanın genotipini belirlemek- kalıtsal alel çifti- basittir. Sadece bir genotip, pp (iki resesif alel), beyaz çiçekler üretir.

Baskın bir özelliği olan bir organizma için-mor çiçekleri olan bir bezelye bitkisi gibi-genotip belirlenmesi kadar basit değildir. İki genotip, PP ve Pp,mor çiçekler üretmek.

Bilim adamları basit baskın özellikler sergileyen organizmaların genotiplerini belirlemek için test haçları kullanırlar. Bir test çapraz ıslah ıslahı içerir, ya da geçiş, bir baskın özelliğinin çekinik muadili gösteren ile söz konusu organizma.

Mor çiçekleri ile bir bezelye bitki için bir test çapraz olarak, bitki beyaz çiçekler(pp genotip) olan bir bezelye bitki ile yetiştirilir. Ortaya çıkan yavruçiçek rengi mor çiçekleri ile ebeveyn homozigot olup olmadığını ortaya koymaktadır (PP) veya heterozigot (Pp).

Bitki homozigot ise, tüm yavrular baskın P alellerinden birini ve diğer ebeveynin çekinik p alellerinden birini devralır. Baskın aleller resesif alelleri maskelediğinden, tüm yavrularda baskın özellik olan mor çiçekler olacaktır.

Bitki heterozigot ise, ancak, yavruların yaklaşık% 50 diğer ebeveyn başka bir resesif alel ile birlikte, onun resesif p alel miras olacaktır. Bu nedenle, bu haçtan yavruların yaklaşık yarısı beyaz çiçeklere sahip olacak. Bu şekilde, test haçlar bilinmeyen ebeveyn genotipleri ortaya çıkarabilir.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter