Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

11.5: Bölünmeme

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Bölünmeme
 

11.5: Bölünmeme

Meyozis sırasında kromozomlar zaman zaman yanlış ayrılır. Bu durum, meyozis I sırasında homolog kromozom ayrımının yapılamaması veya meyozis II sırasında kardeş kromatit ayrılmasının başarısız olması sonucu ortaya çıkar. Bazı türlerde, özellikle bitkilerde, nondisjunction bir organizmanın tüm ek kromozom seti ile sonuçlanabilir, hangi poliploid denir. İnsanlarda, nondisjunction erkek veya kadın gametogenez sırasında oluşabilir ve ortaya çıkan gametler bir çok fazla veya bir çok az kromozom sahip.

Anormal bir gamet normal bir gamet ile kaynaştığında, ortaya çıkan zigot kromozomların anormal sayıda vardır ve aneuploid denir. Çok az kromozomu olan bir bireyde monozomi (45; 2n-1), trizomi ise toplam 47 (2n+1) için çok fazla kromozom bulunmasıdır. Down Sendromu, bireylerin kromozom 21'in üç kopyasına sahip olduğu iyi çalışılmış bir trizomidir. Aneuploid zigotlar gebelik sırasında spontan kürtajların yaklaşık %70'ini oluşturuyor.

Nondisjunction otozomlar daha cinsiyet kromozomlarında daha yaygındır. Bireyler, bir veya daha fazla ek seks kromozomu (örneğin, XXY, XXX, XYY) veya sadece tek bir cinsiyet kromozomu (X0 gösterilir) varlığı da dahil olmak üzere çeşitli seks kromozomu kombinasyonları olabilir. Bu bireylerin normal yaşam süreleri var eğilimindedir, bazen büyük fizyolojik ve üreme sonuçları olsa. Homolog kromozomlar yeniden birleşemediğinde nondisjunction daha yaygın görünmektedir. İlginçtir X ve Y kromozomları normalde otozomlara göre daha az rekombinasyona tabi tutularak, belki de seks kromozomlarında disisitedbir dışı lık sıklığını açıklarlar. Homolog kromozomlar ekleyen sinaptonal kompleks proteinlerdeki mutasyonlar, geçişin isini azaltır, ancak görünüşe göre nondisjunction'ı artırır. Bu, uygun kromozom rekombinasyonunun normal meyoziste önemli bir adım olduğunu göstermektedir.

Nondisjunction spermatogenez sırasında daha oogenez sırasında daha sıktır. Erken zigotda mitotik renk ayrımının başarısız olması olan postzigotik nondisjunction, meyoztik nondisjunction'a benzer sonuçlara neden olur ve Down Sendromu olgularının yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır. Mitotik nondisjunction da birçok insan kanserlerinin bir özelliğidir.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter