Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.2: Erken Dünyadaki Koşullar

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Erken Dünyadaki Koşullar
 

33.2: Erken Dünyadaki Koşullar

Yaklaşık 4 milyar yıl önce, volkanik patlamalar ilkel atmosfere azot, karbondioksit, metan, amonya ve hidrojen salırken okyanuslar yeryüzünde yoğunlaşmaya başladı. Ancak, yaşam özelliklerine sahip organizmalar başlangıçta yeryüzünde mevcut değildi. Bilim adamları, iç sel ortamı koruyabilen, üreyebilen ve bu organizmaların nasıl evrimleştiğini belirlemek için deneyler kullandılar.

1920'lerde, bilim adamları Oparin ve Haldane basit biyolojik bileşiklerin erken dünya üzerinde oluşmuş olabileceği fikrini önerdiler. 30 yıldan fazla bir süre sonra, Chicago Üniversitesi'nden Stanley Miller ve Harold Urey bu hipotezi bir laboratuvar aygıtında dünya atmosferinin ve okyanusların koşullarını simüle ederek test ettiler. Elektriği bir enerji kaynağı olarak kullanan Miller-Urey deneyi amino asitler ve diğer organik moleküller üreterek erken dünya ortamının biyolojik moleküllerin oluşumuna elverişli olduğunu gösterdi. Daha yeni deneyler karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmiş ve amino asitlerin okyanustaki volkanik aktivite veya hidrotermal bacaların yakınında oluşmuş olabileceğini düşündürmektedir.

Amino asitler ve küçük organik moleküller daha sonra daha karmaşık makromoleküller oluşturmak için kendi kendine biraraya olabilir. Örneğin, amino asitlerin veya nükleotitlerin sıcak kuma damlatılması, sırasıyla ilgili polimerlerin, proteinlerin ve nükleik asitlerin oluşmasına neden olabilir. Lipidler adı verilen bir makromolekül sınıfı daha sonra ayrı bir iç ortam sağlayan veziküller oluşmuş olabilir. İçi dışarıdan ayırma yeteneği hayatın temel özelliklerinden biridir. Yaşamın bir diğer özelliği de genetik materyal bulundurmaktır; RNA muhtemelen ilk kalıtsal genetik bilgiydi. Protocells adı verilen özel veziküller muhtemelen kendini kopyalayabilen RNA içeriyordu. Bu basit ön-hücreler de büyüyüp gelişebilir, yeryüzünde hücresel yaşamın oluşumuna zemin hazırlayabilir.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter