Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.15: Plantencelwand
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Plantencelwand
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

4.15: Plantencelwand

De plantencelwand geeft plantencellen vorm, ondersteuning en bescherming. Naarmate een cel rijpt, specialiseert de celwand zich volgens het celtype. De parenchymcellen van bladeren hebben bijvoorbeeld slechts een dunne primaire celwand.

Collenchym- en sclerenchymcellen komen daarentegen vooral voor in de buitenste lagen van de stengels en bladeren van een plant. Deze cellen geven de plant kracht en ondersteuning door ofwel hun primaire celwand gedeeltelijk te verdikken (dwz collenchym), ofwel een secundaire celwand af te zetten (dwz sclerenchym). Al met al bepalen de verschillende celwandsamenstellingen de functie van specifieke cellen en weefsels.

Sommige planten, zoals bomen en grassen, zetten een secundaire celwand rond volwassen cellen af. Secundaire celwanden typisch drie verschillende lagen: de secundaire wandlaag 1 (S1) naar buiten, de secundaire wandlaag 2 (S2) in de middelste en de binnenste wand secundaire laag 3 (S 3). In elke layer zijn de cellulosemicrofibrillen in verschillende oriëntaties georganiseerd. De S2 laag kan aanvullen tot 75% van de celwand.

Ongeacht de samenstelling hebben alle celwanden van planten kleine gaatjes of putjes die het transport van water, voedingsstoffen en andere moleculen mogelijk maken. In een put vormen de middelste lamel en de primaire celwand slechts een dun membraan dat aangrenzende cellen van elkaar scheidt. Plasmodesmata overspannen het resulterende kanaal en verbinden het cytoplasma van aangrenzende cellen. De secundaire celwand kan rond de put worden afgezet, maar niet erin.

Wanneer planten water en voedingsstoffen opnemen, slaan plantencellen dit op in de vacuole. Als de vacuole groter wordt, wordt het plasmamembraan tegen de celwand gedrukt. Deze zogenaamde turgordruk ondersteunt de rechtopstaande en stijve structuur van planten. De celwand voorkomt echter dat de cellen onder deze druk scheuren.

Naast het bieden van structuur en ondersteuning, kunnen plantencelwanden planten ook voorzien van opslag van voedingsstoffen.Zaden kunnen bijvoorbeeld suikers opslaan in de celwanden van zaadlobben en endospermweefsels voor gebruik tijdens de vroege plantengroei. De celwand fungeert ook als de belangrijkste barrière en verdediging tegen pathogene bacteriën, virussen en schimmels. Plantencelwanden zijn eerder dynamische structuren dan starre en onveranderlijke barrières.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter