Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

34.14: Regeling van de transpiratie door huidmondjes
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Regeling van de transpiratie door huidmondjes
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

34.14: Regeling van de transpiratie door huidmondjes

Tijdens fotosynthese krijgen planten de nodige kooldioxide en geven ze de geproduceerde zuurstof weer af aan de atmosfeer. Openingen in de epidermis van plantenbladeren zijn de plaats van deze uitwisseling van gassen. Een enkele opening wordt een stoma genoemd - afgeleid van het Griekse woord voor 'mond'. Huidmondjes openen en sluiten als reactie op verschillende omgevingsfactoren.

Elke stoma wordt geflankeerd door twee gespecialiseerde bewakingscellen die een opening creëren wanneer deze cellen water opnemen. Het transport van ionen regelt de hoeveelheid water in wachtcellen. Wanneer ze worden geactiveerd, verplaatsen pompen waterstofionen uit de bewakingscel. Deze hyperpolarisatie van het membraan zorgt ervoor dat spanningsafhankelijke kaliumkanalen openen en opgeloste stoffen, zoals kaliumionen en sucrose, de wachtcellen laten binnendringen. De verhoogde concentratie van opgeloste stoffen drijft water in de bewakingscellen, die zich ophopen in de vacuole. Als gevolg hiervan buigen en vervormen de bewakingscellen tot een niervorme, het creëren van de stomaopening. Wanneer opgeloste stoffen de wachtcellen verlaten, volgt water, wat resulteert in krimp van de wachtcel en sluiting van de opening.

Een verscheidenheid aan omgevings- en interne signalen triggert het openen van huidmondjes. Blauw licht activeert bijvoorbeeld lichtgevoelige receptoren op het celoppervlak die een moleculaire cascade initiëren die leidt tot het openen van huidmondjes. Bovendien, wanneer de concentratie van kooldioxide in het bladweefsel valt, wordt het openen van huidmondjes geïnduceerd, zodat cellen toegang hebben tot deze kritische reactant van fotosynthese.

Verlies van waterdamp is cruciaal voor het tot stand brengen van transpiratie: water verdampt op het oppervlak van mesofylcellen en ontsnapt in de atmosfeer via open huidmondjes. Het waterverlies zorgt voor een transpiratie die extra water uit de grond naar de wortels en helemaal in de bladeren trekt.

Als er niet voldoende water beschikbaar is, zoals bij droogte, sluiten de huidmondjes. Het hormoon abscisinezuur (ABA) is belangrijknt in dit proces, binding aan receptoren op bewakingscelmembranen en toenemende intracellulaire opgeloste stofconcentratie. ABA is ook belangrijk bij de circadiane controle van de opening van de huidmondjes, waardoor er meer huidmondjes open zijn bij daglicht en gesloten in het donker.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter