Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.10: Conservering van de afnemende populaties
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Conservering van de afnemende populaties
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

29.10: Conservering van de afnemende populaties

Het behoud van een afnemende bevolking richt zich op manieren om een afname van de bevolking op te sporen, te diagnosticeren en te stoppen. De aanpak maakt gebruik van methoden om te voorkomen dat populaties uitsterven.

Instandhoudingsinspanningen maken vaak gebruik van wetenschappelijke benaderingen om de redenen, of de agenten, waardoor de bevolking achteruitgaat, te identificeren. Deze benadering bedenkt vervolgens stappen om de middelen te verwijderen, tegen te gaan of te neutraliseren.

Instandhoudingsinspanningen kunnen ook een testgroep introduceren om de waarschijnlijke oorzaak van de achteruitgang te bepalen. De translocatie van de resterende bevolking naar onaangetaste gebieden volgt als de oorzaak wordt bevestigd. In gevallen waar de resterende populatie te laag is of het risico loopt verder te verminderen, wordt een beschermd bestand snel gefokt en vrijgegeven om de populatie te versterken. Daaropvolgende monitoring bevestigt het succes van het herstel van de bevolking.

De beschermingsaanpak heeft met succes de populatie van een met uitsterven bedreigde Australische vogel hersteld: de Lord Howe Woodhen. Deze flightlessvogels zijn endemisch voor Lord Howe Island voor de Australische kust. De populatie van deze vogels begon af te nemen sinds het begin van de menselijke bewoning op het eiland. De bevolking was met uitsterven bedreigd toen een ornitholoog, Dr. Ben Miller, de situatie identificeerde.

Methodisch testen en afwijzen van verschillende hypothesen identificeerden de wilde varkens als verantwoordelijk voor de samentrekking van de populatieomvang van deze vogels. Deze varkens, geïntroduceerd op het eiland met menselijke nederzetting, doodden en aten de broedende vogels en vernietigden ook hun nesten en eieren.

Millers vondst resulteerde in de eliminatie van de varkens en het opzetten van een fokprogramma om deze bedreigde vogels groot te brengen in een afgesloten ruimte. De nakomelingen uit het fokprogramma werden in batches in het wild uitgezet en nauwlettend gevolgd. Vervolgens begonnen de vrijgelaten vogels te broeden en hun populatie te stabiliseren en alle geschikte leefgebieden op het eiland te verzadigen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter