Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

30.4: Türleşme Genetiği

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Türleşme Genetiği
 

30.4: Türleşme Genetiği

Türleşme, üreme yle izole edilmiş popülasyongrupları olan yeni, farklı türlerin oluşumuyla sonuçlanan evrimsel süreçtir.

Türleşmenin genetiği, gen değişimini engelleyen ve üreme izolasyonuna yol açan farklı özellikleri veya izole edici mekanizmaları içerir. Üreme izolasyonu, zigot oluşumundan önce veya sonra etkileri olan üreme engelleri nedeniyle olabilir. Pre-zigotik mekanizmalar döllenmenin oluşmasını önler ve zigotik sonrası mekanizmalar melez yavruların canlılığını veya üreme kapasitesini azaltır.

Örneğin, zigotik öncesi mekanizmalar bir organizmanın yaşam döngüsünün başlarında hareket eder, gen akışına en güçlü engeli empoze eder ve olumsuz mutasyon kombinasyonlarını önler. Bazı miyon kombinasyonları melez bireyler üretmek. Doğal seçilim düşük fitness ile melez üretimine karşı çalışabilir, bu nedenle iki tür arasında üreme izolasyon uartır.

Post-zigotik üreme engelleri melezlerin içsel canlılığı nedeniyle olabilir. Anormal ploidi düzeyleri, farklı kromozom altonması veya alellerin düzgün çalışmadığı gen uyumsuzluklarından kaynaklanan genetik komplikasyonlar, melezlerde farklı genetik yapı ve alternatif gelişimsel yollara katkıda bulunur. Bu genetik değişiklikler hem bitkileri hem de hayvanları etkilemiş, zigotik izolasyon ve türleşmeye yol açar.

Epistazis veya allelik olmayan gen etkileşimleri, türleşmeye katkıda bulunan ayırt edici bir özelliktir. Bir gen varyantının etkisi, ortaya çıktığındaki genetik arka plana bağlıdır. Örneğin, aynı türün üyeleri normal bir fenotip yol açan bir alel melezgenetik ortamda kötü çalışabilir. Bu melez zayıflık da üreme izolasyon ve türleşme yol açabilir.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter