Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.4: Evrimsel Tarih Nedir?

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Evrimsel Tarih Nedir?
 

33.4: Evrimsel Tarih Nedir?

Bilim adamları fosil, morfolojik ve genetik verileri analiz ederek evrim tarihini kaydederler. Fosil kayıtları Dünya'daki yaşamın tarihini belgeleve evrim için kanıt sağlar. Ancak, hem fosil hem de canlı organizmalar Dünya'nın evrimsel tarihini özetleyen kanıtlar sunarlar.

Filogenetik ağaçlar bu organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri göstermektedir. Bilim adamları paylaşılan morfolojik ve genetik özellikleri değerlendirerek organizmaların ortak atalarını çıkartıyor. Birlikte, fosil kayıtları ve filogenetik ağaçlar bilim adamlarının Dünya'daki yaşamın evrimsel tarihini yeniden inşa etmek için yardımcı olur.

Evrimsel tarihe göre, Erken Dünya'daki koşullar yaşamın başlamasına zemin hazırlanın. Yaklaşık 4 milyar yıl önce, atmosferik su buharı yağmura yoğunlaşarak gezegenin havzalarını doldurarak okyanusları oluşturdu. Sonuç olarak, fosil kanıtlarla belgelenen, Dünya'daki yaşam tek hücreli yaşamın gelişiyle başladı.

Astrobiyologlar gibi bilim adamları, bu bilgiyi diğer gezegenlerdeki yaşam potansiyelini araştırmak için kullanırlar. Suyun varlığı yaşam için evrensel olarak paylaşılan bir gereklilik olarak kabul edilir. Örneğin Mars'ta bulunan su, yaşamın-büyük olasılıkla bakterilerin- o gezegende de var olabileceğini düşündürmektedir.

Dünya'daki koşullar değiştikçe, organizmaların karmaşıklığı ve çeşitliliği de değişti. Dünya atmosferinin oksijenlenmesi çok hücreli yaşamın ve kara kolonizasyonunun önünü açtı. Zaman içinde, sayısız tür ortaya çıktı (yani, türleşme) ve dünya çevresel değişimlere katlanırken yok oldu (yani yok oluş) yok oldu.

Evrimsel zaman boyunca türler, Dünya'nın dinamik ortamında daha iyi yaşayabilmek için adaptasyonlar geliştirdiler. Adaptasyonlar ya ortak bir atadan ya da yakınsak evrim yoluyla bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Örneğin, ortak bir ata memelilerin ortak ön ayak yapısına yol açarken, balıkların yüzgeçleri ve kuyrukları balinaların yüzgeçlerinden bağımsız olarak evrimleşmiştir.

Evrimsel tarih, fosil ve canlı türlerinin Dünya'da yaşamın ortaya çıkışından bu yana nasıl evrimleştiğini açıklar. Bilim adamları, evrimi yönlendiren çevresel güçlerin yanı sıra organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri de anlamayı amaçlıyorlar. Dünya'nın evrimsel tarihini kurmak, evrimi çevreleyen süreci ve koşulları anlamak için bir çerçeve sağlar.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter