Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.4: Wat is de evolutionaire geschiedenis?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Wat is de evolutionaire geschiedenis?
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

33.4: Wat is de evolutionaire geschiedenis?

Wetenschappers leggen evolutionaire geschiedenis vast door fossiele, morfologische en genetische gegevens te analyseren. Het fossielenbestand documenteert de geschiedenis van het leven op aarde en levert bewijs voor evolutie. Zowel fossiele als levende organismen bieden echter bewijs dat de evolutionaire geschiedenis van de aarde schetst.

Fylogenetische bomen illustreren de evolutionaire relaties tussen deze organismen. Wetenschappers leiden de gemeenschappelijke afkomst van organismen af door gedeelde morfologische en genetische kenmerken te evalueren. Samen helpen het fossielenbestand en de fylogenetische bomen wetenschappers om de evolutionaire geschiedenis van het leven op aarde te reconstrueren.

Volgens de evolutionaire geschiedenis vormden de omstandigheden op de vroege aarde het begin van het leven. Bijna 4 miljard jaar geleden condenseerde atmosferische waterdamp tot regen die de bekkens van de planeet vulde om oceanen te vormen. Bijgevolg, zoals gedocumenteerd door fossiel bewijs, begon het leven op aarde met de komst van eencellig leven.

Wetenschappers, zoals astrobioloogists, gebruik deze kennis om het potentieel voor leven op andere planeten te onderzoeken. De aanwezigheid van water wordt verondersteld een universeel gedeelde levensbehoefte te zijn. Water dat op Mars wordt gevonden, suggereert bijvoorbeeld dat er ook leven - hoogstwaarschijnlijk bacteriën - op die planeet kan voorkomen.

Naarmate de omstandigheden op aarde veranderden, veranderden ook de complexiteit en variëteit van organismen. Oxygenatie van de atmosfeer van de aarde maakte de weg vrij voor meercellig leven en landkolonisatie. In de loop van de tijd kwamen talloze soorten tevoorschijn (dwz soortvorming) en stierven (dwz uitsterven) toen de aarde verschuivingen in het milieu onderging.

Gedurende de evolutionaire tijd hebben soorten aanpassingen ontwikkeld om de dynamische omgeving van de aarde beter te overleven. Aanpassingen kunnen voortkomen uit een gemeenschappelijke voorouder of onafhankelijk via convergente evolutie. Een gemeenschappelijke voorouder leidde bijvoorbeeld tot de gedeelde voorpootstructuur van zoogdieren, terwijl de vinnen en staarten van vissen onafhankelijk van die van walvissen evolueerden.

Evolutionary history beschrijft hoe fossiele en levende soorten evolueerden sinds het ontstaan van het leven op aarde. Wetenschappers willen de milieukrachten die de evolutie aansturen, evenals de evolutionaire relaties tussen organismen begrijpen. Het vaststellen van de evolutionaire geschiedenis van de aarde biedt een raamwerk om het proces en de omstandigheden rondom evolutie te begrijpen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter