Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.5: Physical and Chemical Properties of Matter

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Physical and Chemical Properties of Matter
 
TRANSKRİPT

1.5: Physical and Chemical Properties of Matter

Bir maddeyi diğerlerinden ayırt etmemize yaralan karakteristik bilgilere özellikler denir.

Maddenin Fiziksel Özellikleri

Fiziksel bir özellik, kimyasal bileşimindeki bir değişiklikle ilişkili olmayan maddenin bir özelliğidir. Fiziksel özelliklerin bilinen örnekleri arasında yoğunluk, renk, sertlik, erime ve kaynama noktaları ve elektriksel iletkenlik bulunur. Gözlemlenen maddenin fiziksel durumunu değiştirmeden yoğunluk ve renk gibi bazı fiziksel özellikleri gözlemleyebiliriz. Demirin erime sıcaklığı veya suyun donma sıcaklığı gibi diğer fiziksel özellikler, ancak madde fiziksel bir değişime uğradığında gözlemlenebilir.

Fiziksel bir değişiklik, kimyasal bileşiminde (maddede bulunan maddelerin kimlikleri) herhangi bir değişiklik olmaksızın maddenin durumunda veya özelliklerinde bir değişikliktir. Örneğin, balmumu eridiğinde, şeker kahvede çözüldüğünde ve buhar sıvı suya yoğunlaştığında fiziksel bir değişiklik gözlemleriz. Fiziksel değişikliklerin diğer örnekleri arasında toz halinde metallerin mıknatıslanması ve demanyetizasyonu (hırsızlığa karşı güvenlik etiketlerinde yapıldığı gibi) ve katıların toz haline getirilmesi sayılabilir. Bu örneklerin her birinde, maddenin fiziksel durumunda, formunda veya özelliklerinde bir değişiklik meydana gelir, ancak kimyasal bileşiminde bir değişiklik olmaz.

Maddenin Kimyasal Özellikleri

Bir tür maddenin başka bir türe dönüşmesi (veya dönüştürülememesi) kimyasal bir özelliktir. Kimyasal özelliklerin örnekleri arasında yanıcılık, toksisite, asitlik, reaktivite (birçok tip) ve yanma ısısı bulunur. Örneğin demir, pas oluşturmak için su varlığında oksijen ile birleşir; krom ise oksitlenmez. Nitrogliserin çok tehlikelidir çünkü kolayca patlar; neon neredeyse hiç tehlike oluşturmaz çünkü aktifliği çok azdır.

Bir kimyasal özelliği tanımlamak için kimyasal bir değişiklik ararız. Bir kimyasal değişim her zaman değişimden önce mevcut olan maddeden farklı bir veya daha fazla madde türü üretir. Pas oluşumu kimyasal bir değişikliktir, çünkü pas, pas oluşmadan önce mevcut olan demir, oksijen ve sudan farklı bir maddedir. Nitrogliserin patlaması kimyasal bir değişikliktir, çünkü üretilen gazlar orijinal maddeden çok farklı maddelerdir. Kimyasal değişikliklerin diğer örnekleri arasında bir laboratuarda gerçekleştirilen reaksiyonlar (nitrik asit ile reaksiyona giren bakır gibi), her türlü yanma (yanma), meyvelerin olgunlaşması ve pişirilen, sindirilen veya çürüyen yiyecekler bulunur.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section 1.3: Physical and Chemical Properties.

Tags

Physical Properties Chemical Properties Matter Distinguish Composition Identity Odor Taste Color Appearance Hardness Density Melting Point Boiling Point Electrical Conductivity Physical State Helium Gas Air Gasoline Smell Physical Changes Gold Atoms Liquid State Solid State Freezing Chemical Composition Crushing Grinding Slicing Blending Magnetizing Demagnetizing

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter