Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.13: Sentez ve Ayrışma Reaksiyonları
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Synthesis and Decomposition Reactions
 
TRANSKRİPT

4.13: Sentez ve Ayrışma Reaksiyonları

Sentez ve ayrışma iki tür redoks reaksiyonudur. Sentez bir şey yapmak anlamına gelirken, ayrışma bir şeyi kırmak anlamına gelir. Reaksiyonlara kimyasal ve enerji değişiklikleri eşlik eder. 

Sentez Reaksiyonları

Sentez reaksiyonlarına kombinasyon reaksiyonları da denir. Bu reaksiyon iki veya daha fazla maddenin karmaşık bir madde oluşturmak için birleştiği bir reaksiyondur. Sentez reaksiyonları genellikle şu şekilde temsil edilir: A + B → AB ya da A + B → C. Azot dioksit oluşumu bir sentez reaksiyonudur: 2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g).

Sentez reaksiyonlarında, tüm elementler (1) veya bir element ve bir bileşiğin (2) veya tüm bileşiklerin bir kombinasyonu (3) reaktif olabilir.

1) C (s) + O2 (g) → CO2 (g)    
2) 2 CO (g) + O2 (g) → 2 CO2 (g
3) 2 CaO (s) + 2 H2O (l) → 2 Ca(OH)2 (s)

Bir metal ve ametal arasındaki kombinasyon reaksiyonu her zaman iyonik bir katı üretir. Örneğin, sodyum ve klordan sodyum klorür veya sofra tuzu oluşumu bir kombinasyon reaksiyonudur: 2 Na (s) + Cl2 (g) → 2 NaCl (s).

Bir sentez reaksiyonuna genellikle enerji salınımı eşlik eder. Yukarıdaki sodyum klorür örneğinde, 787 kJ ısı enerjisi açığa çıkar. 

Ayrışma Reaksiyonları

Oksijen ilk olarak 1774 yılında bilim adamı Joseph Priestley tarafından cıva oksidi yanan bir camla ısıtarak keşfedildi. Reaksiyon ayrışmanın bir sonucuydu. Priestley, cıva(II) oksidi ısı ile elementlerine ayırmıştı. 
Bu reaksiyon şu şekilde temsil edilir: 2 HgO (s) → 2 Hg (l) + O2 (g)

Ayrışma reaksiyonları, daha karmaşık bir maddenin iki veya daha fazla küçük maddeye bölünmesini içerir. Bu reaksiyon genellikle şu şekilde temsil edilir: AB → A + B or C → A + B. Ayrışma reaksiyonları her yerde meydana gelir. Örneğin, gıdalarımızdaki proteinlerin, yağların ve karbonhidratların sindirimi önemli bir ayrışma reaksiyonudur. Başka bir örnek, sodyum azidin azot gazına ayrışmasıdır. 

Bu reaksiyon şu şekilde temsil edilir: 2 NaN3 (s) → 2 Na (s) + 3 N2 (g)

Yukarıdaki reaksiyonda, 2 katsayısı, iki sodyum azid molekülünün ayrıştığını gösterse de, sadece bir reaktan vardır. Bu nedenle, bir ayrışma reaksiyonudur. Sentez reaksiyonuna benzer şekilde, bir ayrışma reaksiyonunda, oluşan ürünler tüm elementler (1) veya elementlerin ve bileşiklerin (2) veya tüm bileşiklerin bir kombinasyonu (3) olabilir.

1)    2 Al2O3 (s) → 4 Al (s) + 3 O2 (g)
2)    2 KClO3 (s) → 2 KCl (s) + 3 O2 (g)
3)    NH4Cl (s) → NH3 (g) + HCl (g)

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter