Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

6.10: Hess Yasası

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Chemistry

This content is Free Access.

Education
Hess's Law
 
TRANSKRİPT

6.10: Hess Yasası

Kimyasal bir değişime dahil olan ısı miktarını belirlemenin iki yolu vardır: deneysel olarak ölçmek veya deneysel olarak belirlenen diğer entalpi değişikliklerinden hesaplamak. Bazı reaksiyonları araştırmak ve deneysel olarak doğru ölçümler yapmak imkansız olmasa da zordur. Ve bir reaksiyonun gerçekleştirilmesi veya ölçülmesi zor olmasa bile, bir deney yapmak zorunda kalmadan bir reaksiyona dahil olan ısıyı belirleyebilmek pratiktir.

Bu tür bir hesaplama genellikle Hess yasasının kullanımını içerir ve şunu belirtir: Eğer bir süreç birkaç aşamalı sürecin toplamı olarak yazılabilirse, toplam sürecin entalpi değişimi, çeşitli adımların entalpi değişimlerinin toplamına eşittir. Hess yasası geçerlidir çünkü entalpi bir durum fonksiyonudur: Entalpi değişiklikleri yalnızca kimyasal bir sürecin başladığı ve bittiği yere bağlıdır, ancak baştan sona kadar gittiği yola bağlı değildir. Örneğin, karbon dioksit oluşturmak için karbonun oksijenle reaksiyonu ya doğrudan ya da iki aşamalı bir işlemle gerçekleşir. Doğrudan süreç şu şekilde yazılır:

Eq1

İki aşamalı süreçte ilk karbon monoksit oluşur:

Eq2

Daha sonra karbon monoksit, karbondioksit oluşturmak için daha fazla reaksiyona girer:

Eq3

Genel reaksiyonu tanımlayan denklem, bu iki kimyasal değişikliğin toplamıdır:

Eq4

Adım 1'de üretilen CO, Adım 2'de tüketildiği için net değişim:

Eq5

Hess yasasına göre, reaksiyonun entalpi değişimi, adımların entalpi değişimlerinin toplamına eşit olacaktır.

Eq6

Genel reaksiyonun ΔH'si, bir veya iki aşamada meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın aynıdır. Bu bulgu (reaksiyon için genel ΔH = genel reaksiyondaki reaksiyon “adımları” için ΔH değerlerinin toplamı) genel olarak kimyasal ve fiziksel prosesler için doğrudur.

Hess yasasını kullanarak problemleri çözerken faydalı olan ΔH'nin iki önemli özelliği vardır. Bu, ΔH 'nin reaktanların veya ürünlerin miktarlarıyla doğru orantılı olmasına ve reaksiyonun (veya termokimyasal denklemin) iyi tanımlanmış şekillerde değiştirilmesinin ΔH'yi buna göre değiştirmesine dayanır.

Örneğin, 1 mol NO2 (g) oluşturan reaksiyon için entalpi değişimi +33,2 kJ'dir:

Eq7

2 mol NO2 oluştuğunda (iki kat daha fazla), ΔH iki kat daha büyüktür:

Eq8

Genel olarak, bir kimyasal denklemi çarpıyor veya bölüyorsa, entalpi değişiminin de çarpılması veya aynı sayıya bölünmesi gerekir.

Bir yöndeki bir reaksiyon için ΔH, büyüklük olarak eşittir ve ters yöndeki reaksiyon için ΔH'nin işaretinin zıttıdır. Örneğin:

Eq9

Ardından, ters reaksiyon için, entalpi değişimi de tersine çevrilir:

Eq10

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section 5.3: Enthalpy.


Önerilen Okuma

Tags

Hess's Law Enthalpy Change Reaction Steps Laboratory Setting Enthalpy Of Each Step State Function Net Enthalpy Change Constant Heat Summation Thermochemical Reactions Manipulated Reaction Stoichiometric Quantities Direction Of The Reaction Unknown Enthalpy Of Reaction Endothermic Reaction

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter