Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

3.6: Globular ve Fibröz Proteinler
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Globular and Fibrous Proteins
 
TRANSKRİPT

3.6: Globular ve Fibröz Proteinler

Birçok protein iki farklı alt tipe ayrılabilir- globüler veya fibröz. Bu iki tip şekil ve çözünürlük bakımından farklılık gösterir.

Globüler proteinler ayrıca sferoproteinler olarak da bilinir ve tipik olarak olarak yuvarlağa yakın şekildedirler. Amino asit türlerinin bir karışımını ve birincil yapılarında farklı dizilere sahiptirler. Globüler proteinler, enzimler, hücresel haberciler ve moleküler taşıyıcılar gibi birçok farklı fonksiyona sahiptir. Bu roller genellikle proteinlerin sulu hücresel ortamda çözünmesini gerektirir. Ayrıca pH ve sıcaklık gibi ortamlarındaki değişikliklere de duyarlıdırlar. Hemoglobin, immünoglobulin, ve protein kinaz A globüler proteinlerin örnekleridir.

Fibröz proteinler ya uzun ve dar şekilde bulunurlar ya da uzun ve ince yapılar oluşturmak için bir araya gelirler. Bunlar tekrarlayan birimler içerebilir ve genellikle alfa sarmallarından veya beta tabakalarından ve nadir durumlarda her ikisinin bir karışımından oluşur. Birincil yapıdaki amino asitler genellikle tekrarlayan amino asit dizilerinden oluşur. Fibröz proteinlerin rolü öncelikle yapısaldır. Birçoğu hücre dışı matriste bulunur ve eklemlere güç ve hareketlilik kazandırmak için bağ dokularda yer alır. Genellikle suda çözünmezler ancal bununla birlikte, güçlü asitlerde veya bazlarda çözünebilirler. Kollajen, keratin, elastin, ipek ve fibrin fibröz proteinlerin örnekleridir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter