Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

3.8: Protein Kompleks Oluşumu
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Protein Complex Assembly
 
TRANSKRİPT

3.8: Protein Kompleks Oluşumu

Proteinler, aynı proteinin başka bir birimi ile homomerik kompleksler veya farklı tiplerde heteromerik kompleksler oluşturabilir. Çoğu protein kompleksi, belirli yollarla kendiliğinden bir araya gelirken, bazı proteinler uygun sentezini yönlendiren özel faktörlere ihtiyaç duyarlar. Kalabalık hücre içi ortama rağmen, proteinler genellikle doğru parçalar ile etkileşime girer ve fonksiyonel kompleksler oluşturur.

Birçok virüs, gerekli tüm bileşenleri üretmek için enfekte olmuş konakçı hücreyi kullanarak tamamen işlevsel bir üniteye kendi kendine dönüşür. Tütün mozaik virüsü (TMV), protein alt birimlerinin ve RNA'nın kendi kendini toplayan bir kompleksinin klasik bir örneğidir. TMV kendi kendine üretim süreci, ilaç dağıtımı için tasarlanmış bazı terapötik virüs parçacıklarının temelinde yer alır.

Bazı protein kompleksleri sadece mutasyon veya bozukluklar nedeniyle kendi kendine toplanır. Kırmızı kan hücrelerinde bulunan oksijen taşıyan protein olan hemoglobin, iki alfa ve iki beta alt biriminin bir tetrameridir. Bununla birlikte, orak hücreli anemide, tek bir nokta mutasyonu hidrofilik bir amino asit olan glutaminin yerini hidrofobik bir valin ile değiştirir. Bu durum, hemoglobin tetramerinin karşı taraflarında yapışkan hidrofobik alanlar oluşturur. Sulu bir hücre ortamında, farklı hemoglobin molekülleri üzerindeki hidrofobik alanlar uzun ve sert lifleri çeker. Bu lifler kırmızı kan hücrelerinin şeklini sferoidden hilal şekline dönüştürür.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter