Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.14: Lampbrush Kromozomları
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Lampbrush Chromosomes
 
TRANSKRİPT

5.14: Lampbrush Kromozomları

1882'de Flemming, semender yumurtalarında lampbrush kromozomlarını (LBC) gözlemledi. Daha sonra 1892'de Rückert, köpekbalığı yumurta hücrelerinde LBC'leri gözlemledi ve gazyağı lambalarını temizlemek için kullanılan fırçalara benzedikleri için "lampbrush kromozomları" terimini icat etti.

LBC'ler iki çift konjuge homolog kromatitten oluşur. Her kromatid, alternatif olarak konumlandırılmış yoğunlaştırılmış-inaktif kromatin bölgelerinden ve büzülebilen ve uzatılabilen gevşek yerleştirilmiş-aktif yan ilmeklerden oluşur. Döngüler politen kromozomlarının puflarına benzer. Politen puflar birkaç paralel kromatyumdan oluşurken, LBC döngüleri tek, çift sarmaldan oluşur. 

Mayoz profazının diploten aşamasında, LBC'ler normal mitotik kromozomlardan yaklaşık 30 kat daha büyük büyük kromozomlar oluşturur.LBC döngülerinin ortalama uzunluğu 10-15 µm'dir. Bazı durumlarda, döngüler 50-100 µm kadar büyük olabilir.  Polimeraz II en büyük ilmekleri kopyalar ve en küçük ilmekler polimeraz III tarafından kopyalanır.

LBC'ler alt omurların, omurgasızların ve kuşların oositlerinde bulunur. Tüm bu organizmalardaki LBC'ler benzer yapıları ve işlevleri paylaşır. LBC'lerin karşılaştırmalı genom çalışmaları, yan döngü uzunluğunun, bir organizmanın haploid setindeki toplam DNA içeriği olan C-değeri ile arttığını göstermiştir.

LBC'ler yüz yıldan fazla bir süredir çalışılır, ancak yalnızca LBC'nin genel yapısal bir fikri bilinmektedir. Son zamanlarda, Lbc'ler kromatin yapısının ve gen ekspresyonunun sitogenetik analizini ve epigenetik düzenlemesini incelemek için model yapılar olarak kullanılmaktadır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter