Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.15: Politen Kromozomları
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Polytene Chromosomes
 
TRANSKRİPT

5.15: Politen Kromozomları

Polietilen kromozomları, yan yana yerleştirilmiş birkaç DNA ipliğine sahip dev interfaz kromozomlarıdır. 1881 yılında Balbiani tarafından tükürük bezleri, bağırsaklar, kaslar, malpighian tübülleri ve larvaların hipoderminde keşfedildiler Chironomus plumosus. Bu nedenle, bunlara "tükürük bezi kromozomları" da denir. Bunlar Diptera ve Collembola gibi böceklerde ; memelilerin bazı organlarında; ve sinerjitler, çiçekli bitkilerin antipodlarında bulunur. Politen kromozomları ayrıca Drosophila'daki tükürük bezi hücrelerinde düzenli olarak gözlenir.

Polietilen kromozomlu hücreler ile mitotik olarak bölünen hücreler arasında belirli farklılıklar vardır. Birincisi, DNA replikasyonundan sonra çok sayıda kromatidin birikmesine neden olan hücre bölünmesinin olmamasıdır. İkincisi, DNA replikasyonunun her turundan sonra DNA iplikçiklerinin ayrılmamasıdır, bu da yan yana düzenlenmiş birkaç bin kromatid ile sonuçlanır. Üçüncüsü, ardışık DNA replikasyon döngüleri sırasında bozulmamış nükleer membran ve nükleolustur.

Bantlama desenleri

Kromatin kompaksiyonundaki varyasyon, politen kromozomunun uzunluğu boyunca farklı kromatin konsantrasyonlarına neden olabilir. Homolog kromozomlar aynı kromatin sıkışmasına sahip olduklarından ve yan yana düzenlendiklerinden, kromomerler adı verilen çok sayıda kompakt koyu bantla sonuçlanır. Bantlar arasındaki bölgeler interband veya inter-kromomere bölgeleri denir. İnterbandlar hafifçe boyanır ve dekondens kromatinden oluşur. Kromomer desenleri belirli bir türe özgüdür, ancak kromomerlerin sayısı ve boyutu organizmanın ömrü boyunca değişebilir.

Puflar

Bazı durumlarda, interband bölge, RNA sentezine izin vermek için gevşek bir şekilde sarılmış puflar adı verilen genişletilmiş yapılar oluşturur. Bu nedenle, puflar transkripsiyon sürecini incelemek için mükemmel modellerdir. Bazı türlerin tükürük bezlerinde "Balbiani halkaları" adı verilen son derece büyük puflar bulunur. Bunlar çok yüksek bir transkripsiyon oranını destekleyen dekondens kromatine sahiptir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter