Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.12: Transkripsiyon Uzama Faktörleri
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Transcription Elongation Factors
 
TRANSKRİPT

8.12: Transkripsiyon Uzama Faktörleri

Transkripsiyon uzaması, kopyalanan DNA'nın dizi heterojenliğine bağlı olarak değişen dinamik bir süreçtir. Bu nedenle, bir genin kopyalanması sırasında uzama kompleksinin bileşiminin de yol boyunca değişiklik göstermesi şaşırtıcı değildir.

Transkripsiyon uzaması, transkripsiyon sırasında çeşitli durumlarda RNA polimerazın duraklatılmasıyla düzenlenir. Bakterilerde, bu duraklamalar gereklidir çünkü DNA'nın mRNA'ya transkripsiyonu, bu mRNA'nın bir proteine çevrilmesiyle birleştirilir. Bununla birlikte, ökaryotlarda, transkripsiyon, mRNA işleme ile birleştirilir. Bu nedenle, ekson-intron kavşakları etrafında RNA polimerazın duraklatılması, mRNA birleştirmenin verimliliğini artırmak için gereklidir.

RNA Polimeraz aktivitesindeki bu durmalar tersine çevrilebilir veya geri döndürülemez olabilir. Tersine çevrilebilir bir duraklama durumunda, TFIIF, elonginler, ELL gibi proteinler, RNA Polimerazın kısa bir duraklamadan sonra uzamaya devam etmesini sağlar. Bununla birlikte, RNA Polimeraz aktivitesindeki durma geri döndürülemezse, transkripsiyonel bir durma haline gelir. Transkripsiyon durdurulursa, enzim kendi başına uzamaya devam edemez. Böyle bir durumda, TFIIS  ve pTEFb, RNA Polimeraz II'nin transkripsiyonel tutuklama bölgelerinde DNA şablonunu okumasını sağlar.

Ek olarak, ATP'ye bağlı kromatine yeniden modelleme faktörleri ve histon şaperonları da transkripsiyon uzamasının düzenlenmesinde rol oynar. Birlikte, nükleozomların pozisyonlarını DNA ile birlikte değiştirerek, transkripsiyon makinesi tarafından erişilebilir veya erişilemez hale getirebilirler.

Bu nedenle, RNA polimerazın, kromatin ve transkripsiyonu engelleyen belirli diziler arasında gezinmek için çeşitli faktörlerin yardımına ihtiyacı var.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter