Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.18: Ribozomal RNA Sentezi
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Ribosomal RNA Synthesis
 
TRANSKRİPT

8.18: Ribozomal RNA Sentezi

Ribozom sentezi, 200'den fazla montaj faktörünü içeren oldukça karmaşık ve koordineli bir süreçtir. Ribozomal bileşenlerin sentezi ve işlenmesi sadece nükleolusta değil, aynı zamanda ökaryotik hücrelerin nükleoplazmasında ve sitoplazmasında da meydana gelir.

Ribozom biyogenezi, farklı RNA polimerazları tarafından 5S ve 45S pre-rRNA'ların senteziyle başlar. Birincil transkriptler, sitoplazmadan ithal edilen ribozomal proteinler ve montaj faktörleri tarafından bağlanıp katlanmadan önce kapsamlı bir şekilde işlenir ve değiştirilir. Ribozomal RNA'ların snoRNP'ler tarafından kapsamlı modifikasyonu, ökaryotik ribozomların bir başka ayırt edici özelliğidir. Tek tek modifiye edilmiş bazlar toplu olarak belirli bir işleve sahip görünmeyebilir, tüm modifikasyonlar ribozomal RNA'ların belirli konformasyonlarını stabilize eder. Ek olarak, bu modifiye edilmiş bazlar, rRNA'nın fonksiyonel bölgelerinde daha yoğunlaşır ve translasyonda ribozomal aktiviteyi düzenler.

Hem rRNA modifikasyonları hem de pre-rRNA'ların işlenmesi nükleolusta meydana gelir çünkü bu adımların her ikisi de yalnızca nükleolusta bulunan bileşenleri gerektirir. snoRNP'ler rRNA'nın kimyasal modifikasyonunu gerçekleştirirken, diğer “ nükleolar proteinler ” bölünmüş 18S, 5.8S ve 28S rRNA'yı oluşturmak için prekürsör RNA'daki kopyalanmış “aralayıcı RNA'yı ” hidrolize eder. Olgunlaşmış rRNA'ların üretilmesiyle, serbest nükleolar proteinler bir nükleolar havuza geri döner ve yeniden kullanılır hale gelir.

Magnezyum iyonları (Mg 2+ ) gibi katyonlar, ribozomun yapısının korunmasında önemli bir rol oynar. Deneyler sırasında, ribozom, Mg 2+ kaldırıldığında alt birimlere ayrışır. Mg 2+ 'nin kesin rolü belirsiz kalsa da iki ribozomal alt birimi köprülemek için katyonların RNA'nın iyonize fosfatlarıyla etkileşime girmesi olasıdır.

Ribozom birleşimi tamamlandığında, ribozomların bazıları hücre içi zarlarla, özellikle endoplazmik retikulumla birleşirken, serbest ribozomlar sitoplazma yoluyla dağıtılır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter