Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.20: Çekirdekçik
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
The Nucleolus
 
TRANSKRİPT

8.20: Çekirdekçik

Çekirdekçik, çekirdeğin en belirgin altyapısıdır. İlk keşfedildiğinde, fibriller ve granüller oluşturan izole edilmiş bir organel olduğu düşünülüyordu. 1931'de, nükleol ve kromozomlar arasındaki ilişki ilk olarak Heitz tarafından tanımlandı. Nükleolusun görünümünün ve boyutunun hücre döngüsünün aşamasına bağlı olarak değiştiğini gözlemledi. Ayrıca belirli hücre döngüsü aşamalarında bir arada kümelenmiş farklı kromozomlar üzerindeki dar bölgeleri fark etti. Artık nükleolar düzenleyici bölgeler veya NOR'lar olarak adlandırılan bu bölgelerin, ribozomal RNA'yı (rRNA) kodlayan genleri içerdiği bilinmektedir.

Nükleollerin yapısı ve sayısı, ribozomal RNA sentezi gerekliliğine bağlı olarak değişir. Böylece, bir hücrenin spesifik farklılaşma durumu, nükleollerinden belirlenebilir. Agresif meme kanseri hücrelerinde, nükleolus tümör ilerlemesi sırasında %30 daha büyür ve bu da ribozomal üretimin artmasını gerektirir. Enine, lenfositlerde ribozom sentezi, hücre farklılaşmasının son aşamasında sonlandırılır. Sonuç olarak, nükleollerin boyutu küçülerek küçük fibriler yapılar haline gelir.

Nükleol, üç farklı yapısal bölgeden oluşur: fibriler merkez, yoğun fibriler bileşen ve granüler bileşen. Farklı bölgeler, farklı aşamalarda rRNA transkripsiyon, işleme ve ribozomal montaj bölgelerine karşılık gelir. Fibriler merkezler, onları yoğun fibriler bileşenden ayıran sınırda kopyalanan rRNA genlerini içerir. Öncü rRNA'ların işlenmesi yoğun fibriler bileşeninde başlar ve işlenmiş rRNA'ların ribozomal proteinlerle birleştirildiği granüler bileşende uzanır. Yeni oluşan pre-ribozomal alt birimler daha sonra olgun ribozomlar halinde daha fazla işlenmek üzere sitoplazmaya aktarılır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter