Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

9.5: Translasyonun Başlatılması
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Initiation of Translation
 
TRANSKRİPT

9.5: Translasyonun Başlatılması

Translasyonu başlatmak karmaşıktır, çünkü birden fazla molekül içerir. Başlatıcı tRNA, ribozomal alt birimler ve ökaryotik başlatma faktörleri (eIF'ler), mRNA'nın başlatma kodonu üzerinde bir araya gelmek için gereklidir. Bu işlem, farklı eIF'lerin aracılık ettiği birkaç adımdan oluşur.

İlk olarak, başlatıcı tRNA, ökaryotik başlatma faktörü 2 (eIF2) ile uzatıcı tRNA havuzundan seçilmelidir. Başlatıcı tRNA (Met-tRNAi), belirli pozisyonlarda değiştirilmiş bazlar da dahil olmak üzere korunmuş dizi elemanlarına sahiptir. Bu, Met-tRNAi'yi diğerlerinden farklı kılar.

Metiyonin Taşıyan tRNA'lar.

Daha sonra, eIF2/GTP / Met-tRNAi üçlü kompleksi ve diğer eIF'ler, bir 43S ön başlatma kompleksi oluşturmak için küçük ribozomal alt birime bağlanır. Ön başlatma kompleksi mRNA'yı bağlamadan önce, doğru işlenmiş mRNA'nın çevrildiğinden emin olmak için, hücre eIF4F'nin eIF4E alt birimi tarafından mRNA'nın 5’ başlığının ilk tanınmasını kullanır.

Ökaryotik mRNA'ların çoğu monokistroniktir, yani sadece tek bir proteini kodlar. Ön başlatma kompleksi mRNA'ya bağlandıktan sonra, kompleks, genellikle 5′-terminal başlığının aşağısındaki 50– 100 nükleotid olan ilk AUG üçlüsünü aramak için ileriye doğru hareket eder.

Bu tarama sırasında, başlangıç kodonuna bitişik nükleotitler kodon tanıma verimliliğini etkiler. Tanıma bölgesi, konsensüs tanıma dizisinden önemli ölçüde farklıysa (5ʹ-ACCAUGG-3ʹ), ön başlatma kompleksi mRNA'daki ilk AUG üçlüsünü atlayabilir ve bir sonraki AUG'ye kadar taramaya devam edebilir. Bu fenomen “ sızdıran tarama” olarak bilinir. İnsan papilloma virüsü gibi çeşitli virüsler, translasyon sırasında baskın mekanizma olarak sızdıran taramayı kullanır. Diğer hücreler de bunu aynı mRNA molekülünden birden fazla protein üretmek için sıklıkla kullanırlar.

Bakteriyel ribozomlar, Shine-Dalgarno sekansının aşağısında birkaç nükleotid bulunan bir başlangıç kodonu üzerinde doğrudan toplanabilir. Bu nedenle, tek bir bakteriyel mRNA molekülü, bakteriyel mRNA'ları polikistronik yapan birkaç farklı proteini kodlayabilir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter