Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

9.7: Anlamsız aracılı mRNA Bozulması
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Nonsense-mediated mRNA Decay
 
TRANSKRİPT

9.7: Anlamsız aracılı mRNA Bozulması

Saçma aracılı bozunma (NMD) gerçekleştiren Upf proteinleri, insanlar dahil tüm ökaryotik organizmalarda bulunur. Her proteinin ayrı bir rolü vardır, ancak iş birliği içinde çalışmaları gerekir. Upf1, RNA sarmalını çözen ATP'ye bağımlı bir RNA helikazıdır. Upf1 herhangi bir RNA'yı çözebildiğinden, Upf2 ve Upf3, Upf1'in saçma ve normal mRNA'lar arasında ayrım yapmasına yardımcı olmak için gereklidir.

Genellikle Upf3, mRNA ek yerlerinde bir Ekson Bağlantı Kompleksine (EJC) bağlanır. Bir ribozom, mRNA'yı tamamen çevirirse, Upf3 ve EJC, translasyon sırasında yer değiştirir. Bununla birlikte, erken bir durdurma kodonu varsa Upf3, EJC'ye bağlı kalır ve bozulma için mutant mRNA'yı işaretler.

Saçma kodon dizileri, bir mRNA'nın intronik bölgelerinde doğal olarak meydana gelebilir. Bununla birlikte, bir mutasyon, bir gen dizisi içinde anlamsız bir kodon da üretebilir. Bu tür mutasyonlara saçma mutasyonlar denir. NMD yolunda olduğu gibi, bu mutasyonlar ayrıca translasyonun erken sonlandırılmasına yol açar. Sentezlenen tamamlanmamış polipeptid genellikle inaktiftir. İkinci bir mutasyon, sonlandırma kodonunu bir amino asit kodlama dizisine doğru düzeltirse veya sonlandırma kodonunun etkilerini bastırırsa, gene normal işlev geri getirilebilir. Bu düzeltici mutasyonlara saçma baskılayıcılar denir. En yaygın saçma baskılayıcılar, baskılayıcı tRNA'lar adı verilen özelleşmiş tRNA'lar üreten tRNA genlerindeki mutasyonlardır. Bunlar erken sonlandırma kodonuna bağlanabilir ve bu konuma bir amino asit ekleyebilir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter