Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

11.9: siRNA - Küçük İnterferans RNA'lar
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
siRNA - Small Interfering RNAs
 
TRANSKRİPT

11.9: siRNA - Küçük İnterferans RNA'lar

Küçük enterferanslı RNA'lar veya siRNA'lar, transkripsiyon sonrası genleri ve bazı durumlarda transkripsiyonel seviyeyi  susturabilen kısa düzenleyici RNA molekülleridir. siRNA'lar, hücreleri viral enfeksiyonlara karşı korumak ve Transpoze edilebilir genetik elementleri susturmak için önemlidir.

Sitoplazmada, siRNA, endojen DNA transkripsiyonundan veya bir virüs gibi eksojen kaynaklardan gelen çift sarmallı bir RNA'dan işlenir. Bu çift sarmallı RNA daha sonra ATP'ye bağlı riboendonükleaz Dicer tarafından her iki ucunda iki nükleotid çıkıntısı olan 21-23 nükleotid uzunluğunda parçalara bölünür. Bu siRNA daha sonra başka bir protein olan Argonaute üzerine yüklenir. Argonaute dört farklı etki vardır – N-terminal, PAZ, Orta, ve PİWİ. PİWİ alanı, Argonaute'nin hedef mRNA'yı bölmesini sağlayan bir RNAse aktivitesine sahiptir. Argonaute-siRNA kompleksi daha sonra RNA kaynaklı susturma kompleksini (RISC) oluşturmak için bir helikaz ve diğer proteinlerle bağlanır. RISC'de, duyu teli, helikaz tarafından katalize edildiği düşünülen antisens veya kılavuz iplikten ayrılır. Duyu teli sitoplazmada bozulur ve kılavuz iplikçik RISC'yi tamamlayıcı bir hedef mRNA'ya yönlendirir.

Hedef mRNA'nın kaderi, kılavuz mRNA'nın hedef mRNA ile optimal veya suboptimal baz eşleşmesini gösterip göstermediğine göre belirlenir. Kılavuz iplikçik, hedef mRNA ile optimal baz eşleşmesini gösteriyorsa, hedef mRNA Argonaute ile bölünür. RISC kompleksi daha sonra başka bir mRNA'yı hedeflemek için tekrar kullanılır. Buna karşılık, kılavuz iplikçik hedef mRNA ipliği ile suboptimal baz eşleşmesi gösteriyorsa, Argonaute mRNA'yı bölmeyecektir. Bunun yerine, RISC kompleksi ribozom bağlanmasını ve translokasyonunu engelleyeceğinden translasyonel tutuklamaya yol açacaktır. Bu mRNA'lar daha sonra yavaş yavaş bozundukları işleme gövdelerine (p-gövdeleri) yönlendirilir. Çekirdekte, siRNA transpoze edilebilir DNA elementlerini susturabilir ve böylece genomdaki istenmeyen ve tehlikeli rastgele eklemelerini önleyebilir.

siRNA Uygulamaları

siRNA belirli genleri susturduğu için, hem moleküler biyoloji araştırmalarında hem de terapötik uygulamalarda önemli uygulamalara sahiptir. Araştırmada, belirli gen fonksiyonlarını incelemek için bu geni susturarak kullanılabilir (in vivo ve in vitro ). Ayrıca genleri ölümcül virüslerden susturmak için kullanılabilirler ve etkili bir anti-viral ajan olarak kullanılabilirler. siRNA'lar Alzheimer gibi nörolojik bozukluklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklar için potansiyel bir tedavi olarak araştırılmaktadır ’ilgili hastalığa neden olan genleri hedefleyerek çalışılmaktadır. siRNA'lar, son derece spesifik oldukları ve farklı hedef genler için kolayca tasarlanabildikleri için kişiselleştirilmiş gen terapisinde kullanılabilir. Ayrıca, terapötik siRNA'lar DNA'dan ziyade mRNA'yı hedef alacak şekilde programlanmıştır ve bu nedenle kalıcı DNA modifikasyonu riski önemli ölçüde azaltılmıştır. 


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter