Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Editorial

Detta kan i JUPITER

doi: 10.3791/3449 Published: May 4, 2011

Summary

De viktigaste höjdpunkter för våra majnumret inkluderar metoder för att mäta kognition i tyngdlöshet, isolera mygga immunceller, teknik rekombinant sars vacciner och upptäcka tumörer med värmekameror. Dessutom, förfaranden för att isolera neuronala stamceller från mänskliga fostrets hjärna och odling antigen-presenterande leverceller kommer också att släppas.

Disclosures

Inga intressekonflikter deklareras.

Play Video
PDF DOI

Cite this Article

Kolski-Andreaco, A. May 2011: This Month in JoVE. J. Vis. Exp. (51), e3449, (2011).More

Kolski-Andreaco, A. May 2011: This Month in JoVE. J. Vis. Exp. (51), e3449, (2011).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter