Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Behavior

3-6 Yaş Arası Çocukların İşlevsel Yeteneklerini Gözlemyöntemleri ve Bilgisayar Araçları ile Ölçme

doi: 10.3791/60247 Published: June 20, 2020

Summary

3-6 yaş arası çocukların işlevsel yeteneklerini kaydetmek ve analiz etmek için bir hesaplama aracı kullanmak için bir protokol sayılyız. Protokol, bu yeteneklerin gelişimi boyunca karşılaştırılmasını kolaylaştırır ve gelişimsel zorlukları değerlendirmek için kullanılabilir.

Abstract

Fonksiyonel yeteneklerin analizi ve erken çocukluk dönemindeki gelişimleri (0-6 yaş) her kullanıcının (öğrenci veya hastanın) ihtiyaçlarına uyarlanmış programlanmış müdahaleler yoluyla önlemeyi kolaylaştırabilecek belirli gelişimsel güçlüklere sahip küçük çocuklar arasında temel unsurlardır. Ancak, bugüne kadar, kayıt ve ilk değerlendirme sonuçlarını yorumlamak için otomatik araçların kullanımını analiz etmiş birkaç araştırma vardır. Burada, 3-6 yaş arası, zihinsel engelli küçük çocuklarda erken çocukluk döneminde fonksiyonel yeteneklerini nirlerin incelenmesi için bir protokol sunulmuş, ancak protokol 0-6 yaş arası için de kullanılabilmektadır. Protokol, erken müdahale konusunda eğitilmiş profesyoneller tarafından doğal ortamlarda kaydedilen sistematik gözlemlerin sonuçlarının yorumlanmasını kolaylaştıran bir bilgisayar uygulaması olan eEarlyCare'den yararlanmaktadır. Yazılım 11 fonksiyonel alanları (Gıda Özerkliği, Kişisel Bakım ve Hijyen, Giyinme ve Bağımsız Soyunma, Sfinkter Kontrolü, Fonksiyonel Hareketlilik, İletişim ve Dil, Günlük Yaşam Rutinleri, Adaptif Davranış ve Dikkat) ve toplam 114 farklı davranışı analiz etmek için kullanılabilir. Kullanımı gözlenen yeteneklerin analizini kolaylaştırır ve erken müdahaleye büyük ölçüde yardımcı olur. Diğer gözlemyöntemleri ile karşılaştırıldığında, kişisel ve maddi kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Bilgisayar uygulamasının kullanımı gözlem sonuçlarının kaydını kolaylaştırır, bu da gözlemlerin düzenlenmesine ve yansımasına yardımcı olur. Yazılım, normal gelişim parametreleri ile karşılaştırıldığında gözlem sonuçlarını ekranda görüntüler. Bu bilgiler, her kullanıcı (öğrenci veya hasta) için en uygun müdahale programı hakkında karar verme için sevk edilebilir. Aynı şekilde, kümeleme teknikleri zihinsel engelli türü ve yazılım ile tanımlanan fonksiyonel gelişim arasındaki ilişkiyi analiz etmek için uygulanır, erken bakım profesyonel müdahale için bir rehber olarak hizmet etmek amaçlanmıştır bir ilişki.

Introduction

or Start trial to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Erken yaşlarda gözlem: ne ve nasıl gözlemlemek için

Sıradan aile bağlamlarında ve okulda erken çocukluk değerlendirmesi gözlemsel yöntem kullanılarak yapılır. Bu nedenle, değerlendirici kesin bir gözlem sürecine, doğru bir tanı nın anahtarına ve bu nedenle başarılı bir eğitime uymalıdır1. Değerlendirme için kılavuzlar sağlayan birçok geliştirme envanteri vardır: Portage Guide2, Brunet Lézine Ölçeği3, ve Battelle Gelişim Envanteri4, diğerleri arasında. Bu araçlar, bilimsel topluluk tarafından insan evrimsel gelişimi alanında belirlenen uluslararası kabul edilen standartlara dayanmaktadır. Bu araçlar gelişim alanlarını (Psikomotor, Bilişsel, İletişim ve Dil ve Özerklik ve Sosyalleşme) analiz etse de, son çalışmalar5 bu alanları da analiz edebilen yeni araçlar önermiştir. Bu çalışmalar, doğumdan itibaren gözlemsel yöntemin erken müdahaleye ve patolojilerin erken teşhisine kadar büyük yarar belirtileri sağladığına işaret eder. Ancak, bu yaşlardaki gözlemsel süreçler karmaşıktır, çünkü doğal bağlamlarda kaydedilen davranışsal gözlemlere bağlıdırlar ve bunu gerçekleştirmek her zaman kolay değildir.

Bu çerçevede, fonksiyonel yeteneklerin erken yaşlarda edinilmesinin değerlendirilmesi hem ebeveynler, eğitimciler hem de terapistler için büyük ilgi çekicidir. Bu tür bir değerlendirme, tanı konmuş veya engellilik riski olan çocuklar için önemlidir. Gelişimsel bozuklukların erken teşhisi erken tanı ve müdahale için gereklidir. Doğumdan itibaren gözlemsel çalışma bu erken teşhis ve müdahale nin göstergelerini sağlayacaktır5. Şu anda bu yaşlarda gelişimi ölçmek için çeşitli araçlar (geliştirme envanterleri, ölçekler, testler, vb) vardır. Şu anda uygulanabilen araçlar, bazıları standartlaştırılmış olan gelişimsel envanterlerdir. Ancak, bu araçlardan bazıları psikometrik teknikler hakkında bilgi gerektirebilir ve sonuçlar ekranda otomatik olarak görüntülenmez. Bu nedenle, kullanımı ve yorumlanması daha kolay diğer araçlar geliştirmek önemlidir.

   

Erken yaşlarda bağlamsal gözlem süreçlerinden verilerin kaydedilmesi ve yorumlanması için yazılım hazırlanması

Yazılım geliştirme, bu nedenle, gözlemciler (terapist, eğitimci, vb) kaydetmek ve gözlemlerinin sonuçlarını yorumlamak için yardımcı olacak alaka olarak kabul edildi. Bu protokol ve yazılım, eEarlyCare, hem engelli çocuklarla çalışan eğitim merkezlerinde hem de bu gruba yönelik terapötik müdahale merkezlerinde kullanılabilir. Bu nedenle bundan böyle müdahalenin yapıldığı yere bağlı olarak hem öğrencileri hem de hastaları kapsayan "kullanıcı" terimi kullanılacaktır. Özellikle, 0-6 yaş arası çocuklar arasında işlevsel yeteneklerin gözleminden elde edilen verilerin doğal bağlamlarda kaydedilmesi ve yorumlanmasını kolaylaştırabilecek bir yazılımdır. Bu yazılım, eEarlyCare, fonksiyonel yetenekler ölçeği6 6 dayanmaktadır [0-6 yaş arası çocuklarda Fonksiyonel Yeteneklerin ölçümü için ölçek] (SFA); Bu ölçek geliştirme 11 alanların (Gıda Özerklik, Kişisel Bakım ve Hijyen, Bağımsız ve elbise ve soyunma, Sfinkter kontrolü, Fonksiyonel hareketlilik, İletişim ve Dil, İnteraktif sembolik oyun, Günlük yaşam rutinleri, Adaptif davranış) ölçümü içerir. Ayrıca, sırayla, Portage Kılavuzu esinlenerekoldu 2, Özürlüenvanteri Pediatrik Değerlendirme (PEDI)7, ve Bronsonçalışmaları 8, yanı sıra Whitebread ve Basilio4 yaşları 0-6 sosyal beceriler, Brunet-Lézine Ölçeği3, 0-67yaş arası çocuklar için gelişimsel envanterler , ve sosyal becerilere öncüleri9 Değerlendirme Ölçeği. Bu araç, her kullanıcı değerlendirmesinin sonuçlarını uzunlamasına takiplerde (üç aylık, aylık, yıllık vb.) kaydetmek için kullanılan bir bilgisayar uygulamasıdır. Bu müdahale ile ilgili terapist için bir referans yönü, ve şüpheli işlevbozuklukları ile erken çocukluk döneminde çocuklarla çalışan diğer profesyoneller için. Buna ek olarak, yazılım10 otomatik olarak farklı kullanıcıların işlevsel yeteneklerinin geliştirilmesi arasında karşılaştırmalar üretebilir, ne olursa olsun onlar aynı müdahale merkezinde olup olmadığını, bu nedenle ortak çalışma için ortak yönlerinin tanımını kolaylaştıran.

Özellikle, bu yazılım ana teknolojileri (örneğin, Windows Presentation Foundation Development -WPF-11), doğru grafik sonuçları12 ve olumlu bir bilgisayar kullanıcı deneyimi üretmek için gelişmiş grafikler entegre teknolojik bir yenilik dayanmaktadır.11 Grafiklerin kalitesi, elektronik tablolar gibi diğer araçlarla kullanılabilir görselleştirmeleri ve etkileşimi geliştirir. Uygulama verileri ilişkisel veritabanlarında yerel olarak depolayabilir ve bilgileri paylaşılacak buluta yükleyebilir. Buna ek olarak, klasik istemci-sunucu mimarisi de desteklenir. Bu özellikler, gözlemlerden toplanan verilerin kaydedilmesive görselleştirme sonuçlarının işlenmesini kolaylaştırır. Ayrıca, bir kez kaydedildikten sonra, verileri dışa aktarmak çok kolaydır. Bu, verilerin denetimli (sınıflandırma ve/veya regresyon) ve denetimsiz (gruplandırma) makine öğrenimi gibi veri madenciliği tekniklerini uygulamak için güçlü istatistiksel paketlerde kullanılmasına olanak tanır.

Bu çalışmada, sınıflandırma teknikleri kişiselleştirilmiş öğrenme için özel yarar vardır13. Mimari Şekil 1 ve Şekil 2'degörülebilir. Şekil1'de, veri güvenliği sorunları ve uygulamalar arasında değiş tokuş edildiğinde veri kaybı ve bozulması durumunda bulut depolamanın işlevselliği koruma olarak kullanılır. Ayrıca, yazılım da bir veritabanı(Şekil 2) ile klasik ağ tabanlı istemci-sunucu mimarisinde istemciler arasında yer alan tüm veri alışverişi (bunlar bilgisayar bilimi alanında kullanılan kavramlar) ile çalışabilir. Bu platformlar, tam olarak geliştirilmiş uygulamalarla etkileşimi kolaylaştırırken gizlilik ve veri korumasağlayan kimlik doğrulama mekanizmaları ve sınırlı erişim sağlar. Nihai sonuç,15ölçeğinin her değerlendirme alanında her öğrencinin gelişim derecesini takip etmek için Öğrenme Analizi tekniklerini basit bir şekilde kullanabilmeleri ve bunlara başvurabilmeleri için erken bakım uzmanları için14 olarak tasarlanmış bir uygulama arabirimidir.

Uygulama ayrıca işlevsel alanların ve alt alanların her birinde her kullanıcının genel bir profilini sunar(Tablo 1). Ayrıca, herhangi bir merkezdeki tüm kullanıcılar arasında bir karşılaştırma üretir. Kısacası, farklı kullanıcıların müdahale ihtiyaçlarının kişiselleştirilmiş bir analizini üretir. Buna ek olarak, kullanıcıların benzer gelişim kalıplarını gösterebileceği veya gösteremeyebildiği alanları işaretleyebileceği için, müdahale programlarıyla erken bakım profesyonellerine yardımcı olur. Tüm bu sonuçlar, ayrı ayrı tasarlanması gereken programlar yerine birlikte kullanılabilecek müdahale programlarının türünü yönlendirir. Bu arabirime bağlanan veriler, Likert ölçeğinde 1 ile 5 arasında ölçülen kullanıcıların SFA puanlarıdır. Bu puanlar, her SFA boyutuna bağlı maksimum gelişimsel yaş puanları ile karşılaştırılabilir. Yazılım aynı zamanda her kullanıcının kronolojik yaşını her SFA boyutunun gelişim yaşıile ilişkilendirebilir; tedavi alanlarına öncelik vermek için arasıra müdahale alanlarının tespiti için ilgili bir husus.

Fonksiyonel alan Fonksiyonel alt alan
1. Gıda Özerklik 1. Gıda Doku
2. Mutfak eşyaları kullanımı
2. Kişisel Bakım ve Hijyen 3. Diş Hijyeni
4. Saç Modeli
5. Burun Bakımı
6. El Yıkama
7. Yüz ve vücut yıkama
3. Bağımsız elbiseler ve soyunuyor 8. Giyinme ve soyunma (bel yukarı)
Giyinme ve soyunma (bel aşağı)
4. Sfinkter kontrolü 9. Sfinkter kontrolü
5. Fonksiyonel hareketlilik 10. Üst ekstremite
11. WC Transferleri
12. Bir sandalyede transferler
13. Hareketlilik ve yatak transferleri
14. Küvette hareketlilik
15. İç mekanlarda hareketlilik
16. Nesnelerin taşınması
17. Dış Mekan Hareketliliği
6. İletişim ve Dil 18. Sözcük anlama
19. İfadeleri anlama
20. İletişimin işlevsel kullanımı
7. Görevlerin sosyal bağlamlarda çözümlenmesi 21. Sorunları Çözme
22. Kendiniz hakkında bilgi
8. İnteraktif ve sembolik oyun 23. İnteraktif Oyun
24. Akran grubu ile etkileşim
25. Nesnelerle oynayın
9. Günlük yaşam rutinleri 26. Zaman içinde rehberlik
27. Ev Ödevi
10. Adaptif davranış 28. Kendine zarar verme davranışı
29. heteroagresiflik (başkalarına zarar verme)
30. Nesnelerin yok edilmesi
31. Yıkıcı davranışlar (ağlamak, bağırmak, sebepsiz yere gülmek)
32. Stereotipler
11. Dikkat 33. Dikkat

Tablo 1: İşlevsel alanların ve alt alanların listesi.

Figure 1
Şekil 1: Bulut depolama ölçeği işlevselliğinin düzeltilmesi nin otomasyon önerisinin mimarisi. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Figure 2
Şekil 2: Ölçek işlevselliği klasik ağ düzeltme otomasyon önerisi mimarisi. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Terapistler ve müdahale uzmanları bu değerlendirme protokolünü ve yazılım uygulamasını fonksiyonel yeteneklerin değerlendirilmesi ve erken çocukluk dönemindeki gelişimlerinin 0-6 yıl arasında değerlendirilmesi için kullanabilirler. Yazılım, özellikle fonksiyonel yetenekleri engelli çocuklar için yararlı olmasına rağmen, bu yaş aralığında çocuklar ile kullanılabilir. Aynı şekilde özellikle Özel Eğitim Merkezlerinde de faydalıdır. Araştırma sorusu, çocukların fonksiyonel yeteneklerini gözlemledikten sonra, bir bilgisayar aracının kullanımının terapist için sonuçların kaydını ve yorumlanmasını kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağıdır.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Protocol

or Start trial to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Bu protokol Burgos Üniversitesi (İspanya) Biyoetik Komitesi'nin usul yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımlarından önce, hem öğrenciler hem de velileri ve bazı durumlarda hukuk öğretmenleri bilgilendirilmiş onaylarını vermiş ve çalışmanın amaçlarından tam olarak haberdar edilmiştir. Katılımları için maddi tazminat teklif edilemiyordu.

1. Katılımcı alımı

 1. Motor gelişim, bilişsel, kişisel özerklik ve sosyalleşme alanlarında ki değişikliklere ilişkin özel eğitim ihtiyaçları geçmişi olan ve orta ila ağır zihinsel engelliler arasında 0-6 yaş arası çocukları işe almak. Bu çalışmaya toplam 11 katılımcı (7 erkek ve 4 kız) alındı.
 2. Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-5)16 uyarınca zihinsel engelli (orta veya şiddetli) tanısı almış çocukları dahil etmek ve eğitim leri için Özel Eğitim Merkezi'ne devam etmek(Tablo 2).
  NOT: Her olguda (sorunun saptandığı yere ve müdahalenin yapıldığı yere bağlı olarak) tanı, DSM-5'e uygun olarak hastanedeki bir çocuk nöroloğu veya multidisipliner ekip bünyesindeki bir psikolog tarafından doğrulanmalıdır. İdeal olarak, gözlem sonuçlarının eklenmesi zahmetli olduğundan, en az 15 katılımcı olmalıdır.
Seks n Myaşı SDyaş Rütbe yaşı (ay) Engellilik• Okullaşma
Derece
A B C D
Çocuklar 7 95.2 11.77 86-114 4 3 2 5
Kız 4 83.5 23.56 45-112 1 3 2 2
NOT:* Engellilik derecesi: a = orta düzeyde zihinsel engellilik; b = ağır zihinsel engellilik; Okul türü: c = Kombine Okul; d = Özel Bir Özel Eğitim Merkezinde Eğitim; M = Ay ların ortalama yaşı; SD = Standart Sapma. * Çocuklara DSM516 kriterleri kullanılarak tanı konuldu

Tablo 2: Örneğin özellikleri.

 1. Fonksiyonel alanlarda normal gelişime sahip çocukları (motor, bilişsel, kişisel özerklik ve sosyalleşme gelişimi) ve Entelektüel çalışma sınırlaması olan çocukları hariç tinler.

2. Veri toplama

 1. Farklı fonksiyonel alanlarda (Gıda Özerkliği, Kişisel Bakım ve Hijyen, Soyunma ve Bağımsız Soyunma, Sfinkter Kontrolü, Fonksiyonel Hareketlilik, İletişim ve Dil, Günlük Yaşam Rutinleri, Adaptif Davranış ve Dikkat) çocukların gelişimi hakkında veri toplamak.
 2. 0-6 yaş arası çocuklarda fonksiyonel yeteneklerin ölçümü için Ölçeği (SFA)5 'i kullanarak gözlemi gerçekleştirin (SFA)(Malzeme Tablosu)ve gözlemi doğal bir bağlamda (örn. okul ayarları) gerçekleştirin.
 3. Merkezdeki öğrencilerin günlük yaşamlarını yansıtan farklı doğal ortamlarda hafta boyunca gözlemler kaydedin(Tablo 1) (örneğin, oynarken, vb.).
  1. Eğitim kurumlarındaki çocuklara doğrudan katılan öğretmen veya terapist gözlemleri kaydetsin. Her işlevsel alan için gözlemlertop.
   NOT: Veri gözlemi öncesinde, öğretmenler veya terapistler için üç eğitim oturumu yapılmalıdır. Bu seanslar bir psikolog veya erken çocukluk değerlendirmesi konusunda deneyimi olan bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
 4. 0-6 yaş arası erken çocukluk döneminde fonksiyonel yeteneklerin değerlendirilmesi için sonuçları yazılıma yatırın. Yazılımın nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılar adım 3'te verilmiştir.

3. Deneysel prosedür

 1. Yazılımdaki bir öğretmene öğrenci atama
  NOT: Bu adım, müdahalenin gerçekleştiği merkezin müdürü veya koordinatörü tarafından yapılmalıdır.
  1. Yazılım paketine kullanıcı adı (profesyonel) ve şifre ile giriş yapın ve dili seçin: İngilizce veya İspanyolca.
  2. Merkez müdürünün elindeki kayıtlardan öğrenci veri bilgilerini girin.
  3. Her öğrenci için aşağıdaki alanları doldurun: Ad, Soyad, Kod, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Gelişimsel Yaş, Birincil Tanı, İkincil Tanı, uygun olduğu durumlarda, ve ilaç verileri ile ilgili gözlemler, alerjiler ve merkez yönetimi ile ilgili diğer bilgiler.
  4. Merkezde tutulan kayıtlardan öğretmen veya terapist bilgilerini girin.
  5. Sınıf'atıklayarak öğrencileri bir öğretmen (veya terapist) ile bir gruba atayın. Öğrencilersütununa gidin, sınıfa atanacak öğrenciyi seçin ve Öğretmenler'e tıklayın ve birini seçin.
  6. Öğretmenler,giriş tarihleri, ad, soyad, kimlik kodu, posta, şifreler ve gözlemler itıklayarak her öğrenci grubunu ve öğretmenlerini (veya terapistlerini) sınıfa ayırın. Kabul Et'itıklatın.
   NOT: Merkezin müdürü veya koordinatörü her öğrenci veya terapistin değerlendirmelerini gerçekleştirmesi için bir rol atar (yukarıda açıklandığı gibi, merkezin türüne bağlıdır). Merkezin müdürü veya koordinatörü, öğretmen veya terapistin yaptığı değerlendirmelere de danışabilir.
 2. Yazılımın öğretmen tarafından kullanılması
  NOT: Değerlendirmeyi yapan öğretmen veya terapist daha sonra bir akademik yıl ve/veya dönem seçebilir. Ölçek, her dönem için farklı işlevsel alanlar seçme olanağı sunar(Malzeme Tablosu).
  1. Kullanıcı adı (profesyonel) ve daha önce merkez müdürü tarafından atanan şifre ile yazılıma giriş yapın.
  2. Sınıfa atanan her katılımcı için doğal ortamlarda tamamlanan değerlendirmelerin sonuçlarını girin.
  3. Adını tıklayarak yazılımda bir öğrenci seçin ve farklı işlevsel alanların değerlendirmesini başlatın (adım 2.3.1'de ayrıntılı olarak).
   NOT: Öğretmenler veya terapistler, kaydettikleri verileri kaydederek her öğrencinin değerlendirmesini herhangi bir zamanda durdurabilir ve başka bir zamanda devam edebilirler.
  4. Her kullanıcının gelişimi ile o kronolojik yaşta beklenen gelişme arasındaki karşılaştırmalı analizi gerçekleştirin.
   1. Veriler kaydedildikten sonra sağ tıklayarak Değerlendirme sütununa tıklayın. Sonra yıl ve trimester seçin.
   2. Öğrenciler sütununa seçin ve değerlendirmeyapacak bir sınıfın öğrencilerini seçin. Değerlendirilmesi gereken alana veya alt alana tıklayan sütun Alanlarını seçin.
   3. Maksimum sekmesine tıklayın. Öğrenciler hakkında bilgi ve yaşiçin beklenen gelişme ile karşılaştırma alır.
    NOT: Bu, kullanıcının kronolojik yaşı (öğrenci veya hasta) için beklenen en yüksek puanlara karşılaştırmalı bir bağlantı içeren belirli bir fonksiyonel alan için bir kullanıcı (öğrenci veya hasta) veya geliştirme profili sunar.
  5. Sınıftan her kullanıcının farklı işlevsel alanlarını karşılaştırın. Her kullanıcının işlevsel alanlarının analizi yazılım la gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki adım: veriler kaydedildikten sonra sağ tıklayarak Değerlendirme sütununa tıklayın. Sonra yıl ve trimester seçin. Öğrenciler sütununa ve tüm sınıfların öğrencilerini seçin. Sütun Alanları'nı seçin ve değerlendirmek için alana veya alt alana tıklayın.
   1. Maksimum sekmesine tıklayın. Öğrencilerin gelişimini ve yaşlarına göre beklenen gelişimle karşılaştırıldığında alır.
 3. Yazılımdan veri verme
  1. Kullanıcı verilerini ve işlevsel alanları seçin ve veritabanını dışa aktarın. Veritabanını almak için Excel sütununa sahip olun. Veritabanını istatistik programında veya tercih edilen kitaplıkta dışa aktarın.
  2. Verileri SPSS, Weka, Python'un scikit-learn vb. gibi istatistiksel paketlere ve kütüphanelere aktarın ve kümeleme analizi yapın. Burada, SPSS ile yapılan analizler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
   NOT: Kümeleme veya kümeleme analizi 'denetimsiz' bir makine öğrenme tekniğidir ve k-araçları içinde, her gözlemin en yakın ortalama değeriolan gruba ait olduğu bir gruplandırma yöntemidir. k Bu deneyde, k-ortalama kümeleme çocuk kümelerini ve SFA ile ölçülen fonksiyonel gelişimlerini kontrol etmek için kullanılmıştır.
   1. İstatistiksel pakette k-ortalama küme seçeneğini çözümle ve sınıflandırma seçeneğini seçin. Analyze
   2. Açıklayıcı İstatistiklerve aşağıdaki iki değişken altında çapraz sekmeleri seçin: 'bir gruba ait' küme değişkeni ve derece değişkeni ('orta' veya 'şiddetli').
    NOT: Bu yazışma lar önemlidir, çünkü tanının ötesindeki kullanıcıların homojen fonksiyonel gelişimi hakkında öğretmen veya terapiste bilgi vererek, fonksiyonel gelişimin bazı alanlarında benzer müdahale programları önermek için bilgi sağlar. Bu seçeneğin, eğitim veya tedavi hizmetinin ve kişisel ve maddi kaynaklarının tam kullanımını kolaylaştırması beklenmektedir.
   3. Açıklayıcı İstatistikler seçeneğini seçin ve çapraz sekmeleri ve Cohen Kappa Katsayısı seçeneğini seçin.
    NOT: Cohen Kappa katsayısı, nitel (kategorik) kalemler için oranlar arası anlaşmayı ölçen bir istatistiktir. K, anlaşmanın tesadüfen meydana olma olasılığını hesaba kattığı ndan, genellikle basit yüzde anlaşma hesaplamalarından daha sağlam bir ölçü olduğu düşünülmektedir. Bu katsayı, orta-ağır zihinsel engellilerde tanısal sınıflandırma ile yazılımla elde edilen gelişimsel sonuçların kümelanması arasında bulunan ilişkinin güvenilirliğinin bir göstergesidir.
  3. Orta ve ağır zihinsel engelli çocuk grupları için örümcek grafiği ve belirli çubuk grafikleroluşturmak için elektronik tabloyu kullanın.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Representative Results

or Start trial to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Bu çalışmada doğrulanmış tanıları olan 11 katılımcı işe [hem orta (gelişim katsayısı = DQ 40-65) ve şiddetli (DQ 39-60) zihinsel engelli]. Protokol, 20 ay boyunca özel bir eğitim merkezinde bir pilot projede test edildi. Bu çalışmanın tüm tanıları, Etki derecesi Wechsler Okul Öncesi ve Birincil Zeka Ölçeği (WPPSI) gibi diğer ölçeklerin kapsamı dışında olduğu için, Brunet Lézine Ölçeği kullanılarak, DSM-5'e uygun olarak multidisipliner bir ekip tarafından doğrulanmıştır. Ancak katılımcıların yaşları 6'nın kronolojik yaşını biraz aşmıştır(Tablo 2). Bu çalışmada yapılan işlemler ve uygulama süreleri Tablo 3'teyer verebilmektedir.

Fonksiyonel alan Zaman Konum Sorumlu*
Gıda Özerkliği 1 hafta Doğal bağlamlarda yemekler sırasında. Öğretmen veya Terapist
Kişisel Bakım ve Hijyen 1 hafta Doğal bağlamlarda bakım ve hijyen faaliyetlerinde. Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
Soyunma ve soyunma bağımsız 1 hafta Doğal bağlamlarda giyinme ve soyunma görevi sırasında. Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
Sfinkterlerin kontrolü 1 hafta Doğal bağlamda gündüz leri. Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
Fonksiyonel hareketlilik 1 hafta Doğal bağlamlarda günlük yaşam faaliyetleri sırasında. Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
İletişim ve dil 1 hafta Doğal bağlamlarda günlük yaşam faaliyetleri sırasında. Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
Görevlerin sosyal bağlamlarda çözülmesi 1 hafta Doğal bağlamlarda günlük yaşam faaliyetleri sırasında Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
İnteraktif ve sembolik oyun 1 hafta Doğal bağlamlarda sembolik oyun durumları., Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
Günlük yaşam rutinleri 1 hafta Doğal bağlamlarda günlük yaşam faaliyetleri sırasında. Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
Uyarlanabilir davranış 1 hafta Doğal bağlamlarda günlük yaşam faaliyetleri sırasında. Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
Dikkat 1 hafta Doğal bağlamlarda günlük yaşam faaliyetleri sırasında. Öğretmen veya Terapist
(merkez veya ev)
NOT: *Ya öğretmen ya da terapist, merkezde toplanan gözlemlerin sonuçlarını aileden toplanan bilgilerle karşılaştırarak herhangi bir tutarsızlık olup olmadığını görebilirsiniz. Önceki anlaşma ve rıza her zaman aileden, sonraki analiz için video formatında kaydedildi doğal bağlamlarda evde gözlem önce aranıyordu. Gözlem sayısı fonksiyonel yeteneğin türüne göre kurulmuş ve bir hafta boyunca doğal bir bağlamda (merkez veya ev) farklı gözlemlerin kriterini oluşturmuştur.

Tablo 3: Farklı fonksiyonel alanlarda gözlem süreci.

Profesyonel (öğretmen veya terapist) yazılımdaki verileri girdikten sonra karşılaştırmalı bir analiz yapılabilir. Aynı sınıftan kullanıcıların (öğrenci veya hastaların) ölçeğin farklı boyutlarında gelişimi gösterilir.

Bu çalışmada, yazılımın kullanımı ile birleştiğinde gözlemsel protokol ile veri analizi bazı örnekler salıyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların hem orta hem de ağır zihinsel engelli teşhislerinin gerçek gelişimlerine uygun olup olmadığını kontrol etmek için ilk olarak bir küme analizi gerçekleştirdik. K-ortalama yöntemini kullanarak her iki gruba da ait 2 küme bulduk. Küme 1 ve Küme 2 entegre 55% ve 45% örnek, sırasıyla. Daha sonra bir grup kümesinin üyeliği ile 'engellilik derecesi' değişkeni arasındaki ilişkiyi incelemek için bir çapraz tablo oluşturuldu. Küme 1'de gruplanan tüm konuların a grubu) (orta düzeyde zihinsel engelliler) ve Küme 2'ye ait olduğu saptandı ve Küme 2'de b grubuna ait tüm öğrenciler (ağır zihinsel engelliler) ve sadece orta düzeyde zihinsel engelli bir öğrenci olduğu saptandı(Tablo 4). Bir Cohen Kappa katsayısı = .820, p = .006 elde edildi.

Küme durum numarası Toplam
1 2
Engelli A 5 0 5
B 1 5 6
Toplam 6 5 11

Tablo 4: Çapraz Tablo Engellilik Küme Durum Numarası.

Yazılım, bu nedenle, aynı (eğitim veya terapi) merkezinde tedavi altında çocukların fonksiyonel yeteneklerinin gelişimini kaydedebilir ve gelişim benzer ve farklı düzeylerde belirleyebilirsiniz. Bu yönü çok önemlidir, benzer ihtiyaçları olan çocuklar arasında benzer müdahale programlarının uygulanmasını kolaylaştıracak, bu da kişiselleştirilmiş müdahaleyi ve kaynakların verimli kullanımını kolaylaştıracaktır.

Bu analiz ile ilerleyen, bir çalışma her fonksiyonel grup (sakatlık orta ve sakatlık ciddi) katılımcıların yetenekleri yapılabilir. Bu amaçla hem Örümcek hem de özel çubuk grafikler kullanılmıştır bkz. Şekil 3 ve Şekil 4.

Figure 3
Şekil 3: Her kullanıcının (öğrenci veya hastanın) gelişimi ile çeşitli zihinsel engelli çocuklarda beklenen gelişim arasındaki karşılaştırmalı analiz.
(A) Gıda Özerkliği, (B) Kişisel Bakım ve Hijyen, (C) Bağımsız elbise ve soyun, (D) Sfinkter kontrolü, (E) Fonksiyonel hareketlilik, (F) İletişim ve Dil, (G) İnteraktif ve sembolik oyun, (H) Günlük yaşam rutinleri, (I) Adaptif davranış. Mavi çizgi beceri edinme puanını gösterir. Garnet çizgisi maksimum puanı gösterir. A, B, C, D, E, F, G, H ve I' de yer alan hata çubukları . Hata çubukları veri değişkenliğinin grafik gösterimleridir, bir hata çubuğu bir değerin belirsizliğini gösterir. x ekseni katılımcıları (birkaç zihinsel engelli) temsil eder ve y ekseni her işlevsel alanda elde ettikleri puanları temsil eder. Örümcek grafiği, her işlevsel alandaki katılımcıların karşılaştırmalı gelişimini gösterir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Figure 4
Şekil 4: Her kullanıcının (öğrenci veya hastanın) gelişimi ile orta derecede engelli çocuklarda beklenen gelişim arasındaki karşılaştırmalı analiz.
(A) Gıda Özerkliği, (B) Kişisel Bakım ve Hijyen, (C) Bağımsız elbise ve soyun, (D) Sfinkter kontrolü, (E) Fonksiyonel hareketlilik, (F) İletişim ve Dil, (G) İnteraktif ve sembolik oyun, (H) Günlük yaşam rutinleri, (I) Adaptif davranış. Mavi çizgi beceri edinme puanını gösterir. Garnet çizgisi maksimum puanı gösterir. A, B, C, D, E, F, G, H ve I' de yer alan hata çubukları . Hata çubukları veri değişkenliğinin grafik gösterimleridir, bir hata çubuğu bir değerin belirsizliğini gösterir. x ekseni katılımcıları (orta düzeyde zihinsel engelli) ve y ekseni de her işlevsel alanda elde ettikleri puanları temsil eder. Örümcek grafiği, her işlevsel alandaki katılımcıların karşılaştırmalı gelişimini gösterir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Discussion

or Start trial to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Yazılımı kullanırken, öğretmen veya terapist en az iki oturum boyunca her çocuğun fonksiyonel yeteneklerinin gelişimini kaydetmek önerilir. Ölçek, 33 fonksiyonel alt alana bölünmüş 114 öğe, 11 fonksiyonel alan içerir ve değerlendirme doğal bağlamlarda gözlem sonucu olmalıdır. Buna ek olarak, yazılım, erken bakım uzmanlarının değerlendirme verilerini kolaylıkla kaydetmelerine ve bireysel ve grup grafiklerinde görüntülenen verileri analiz ederek, tüm fonksiyonel alanlarda ve alt alanlarda sınıfa atanan kullanıcıların, öğrencilerin veya hastaların gelişimini vurgulamalarına olanak tanır.

Yazılım aynı zamanda bir merkez ve sınıftan metin dosyalarına veri ihracatını da kolaylaştırır (örn. .csv, .json,) ve diğer elektronik tablo biçimleri (örneğin, .xlsx), küme analizi gibi diğer daha karmaşık analizleri gerçekleştirmenin mümkün olduğu istatistiksel paketlere ve belirli Machine Learning kitaplıklarına aktarılmasını kolaylaştırır, parametrik ve/veya parametrik olmayan istatistiklerle farklılıklar anlamına gelir ve yazılımın güvenilirlik analizleri, diğerleri arasındadır. Bu durumda, istatistiksel yazılım paketleri ile parametrik olmayan istatistikleri uyguladık.

Yazılımın kullanımı yalnızca bir merkezde test edildi, bu nedenle engelli kullanıcılar için diğer servis merkezlerine uygulama genişletmek için çalışma devam etmektedir. Benzer şekilde, ve sürekli iyileştirme açısından, aynı zamanda yazılımın ikinci bir aşaması geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir, hangi olasılık bireyselleştirilmiş erken stimülasyon programları uygulanması sunulacak, en etkilenen fonksiyonel alan veya otomatik olarak oluşturulacak geliştirme alanlarının tespitine dayalı. Bu programlar, hiyerarşik satın alma ihtiyacı sırasına göre uygulanacak davranışların yanı sıra müdahale için özel yönergeleri, gerekli materyalleri, uygulama ve genelleme etkinlikleri için zaman ve alanı ve değerlendirme aşaması için sunulana benzer bir izleme ve değerlendirme şablonunu içerecektir.

Profesyonel tarafından yorumlanacak bilgilerin otomatik olarak işlenmesini öneren işlevsel yeteneklerin gözlemlenmesi için bir protokol kullanılmasının, ne gerçek zamanlı olarak yorumlanması için sonuçları elde edemeyeceğini, ne de sonraki terapötik müdahale pratiğine rehberlik edecek istatistiksel analizleri gerçekleştiremeyeceğini belirtmekte yarar vardır.

Genel bir sonuç olarak, bu yazılımın kullanımı terapistler tarafından sonuçların hem kayıt ve yorumlanması kolaylaştırmıştır unutulmamalıdır. Bu fonksiyonel yönleri son derece olumlu bir ışık, hem merkezi müdürü ve terapistler bu çalışmaya katılan tarafından değerli idi.

Bu yöntemin uygulanmasıkonusunda hem malzeme kaynakları (bilgisayar özellikleri, uygulama gereksinimleri) hem de kişisel kaynaklar (yazılım uygulamasının kullanımı ve sonuçların profesyonel olarak gözlemlerini kaydederek yorumlanması için ön bilgi derecesi) açısından çok az sınırlaması vardır. Uygulamanın kullanımı karmaşık değildir. En önemli zorluk istatistiksel paketler ile veritabanının işlenmesinde bulunabilir, hangi noktada daha sofistike veri hesaplama ve hesaplama yetenekleri gereklidir.

Benzer şekilde, ve sürekli iyileştirme açısından, yazılımın ikinci bir aşamasını geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir, hangi olasılığı en etkilenen fonksiyonel alan veya otomatik olarak oluşturulacak geliştirme alanlarının tespitine dayalı bireyselleştirilmiş erken stimülasyon programları uygulanması sunulacaktır. Bu programlar, hiyerarşik satın alma ihtiyacı sırasına göre uygulanacak davranışların yanı sıra müdahale için özel yönergeleri, gerekli materyalleri, uygulama için zaman ve alan ve faaliyetlerin genelleştirilmesini ve değerlendirme aşamasında sunulana benzer bir izleme ve değerlendirme şablonunu içerecektir.

Burada sunulan aracın kullanımı ve bazı gelişim etkileri olan çocuklarla çalışan kurumlarda saha çalışmasına ek olarak önerilen iyileştirmeler, hem kaydı hem de yorumlanmasını kolaylaştırdığı için, bu alandaki araştırmacıların çalışmalarına ve aynı zamanda devlet kurumlarının programlı kullanımına hizmet edecektir.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Disclosures

Yazarlar hiçbir rakip mali çıkarları olduğunu beyan.

Acknowledgments

Burgos Üniversitesi Araştırma ve Bilgi Aktarımı Rektör Yardımcısı'na yazılımın geliştirilmesini "VI Edición Convocatoria Prueba Concepto: Impulso a la valorización y comercialización de resultados de investigación" [Vi Edition of the Call for Proof of Concept: Impulse to valorization and marketing araştırma sonuçları] aracılığıyla mümkün kılması için teşekkür ederiz. Aynı şekilde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Eğitim Programları Alanına ve hem Burgos'taki (İspanya)'daki Fray Pedro Ponce de León Özel Eğitim Merkezi'ne hem de bu pilot çalışmaya önceden bilgilendirilmiş bir rıza ile katılmayı kabul eden çocukların ailelerine, yazılımın (eEarlyCare) işbirliği yapılmadan teşekkür ederiz. Video Alberto Calvo Rodríguez TVUBU teknisyeni tarafından düzenlendi ve seslendirme Caroline Martin tarafından yapıldı, Burgos Üniversitesi İngilizce Filoloji bölümü.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
eEarlyCare software Authors and University of Burgos. Register number 00/2019/3855 Computer application to implement SFA
Scale for the measurement of functional abilities in 0-6 years old (SFA) Authors and University of Burgos. Register number 00/2019/4253 Scale for the measurement of functional abilities in 0-6 year olds

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

 1. Sáiz, M. C. Intervención cognitiva en niños pequeños [Cognitive intervention in early children]. Intervención Temprana: Desarrollo óptimo de 0 a 6 años [Early Intervention: Optimal development from 0-to-6 years old]. Gómez, A., Viguer, P., Cantero, M. J. Síntesis. Madrid, Spain. 117-133 (2003).
 2. Bluma, M. S., Shearer, M. S., Frohman, A. H., Hilliard, J. M. Portage Guide to Early Education (2nd Edition). Cooperative Educational Service Agency. Wisconsin, United States. (1978).
 3. Josse, D. Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia Brunet-Lézine Revisado [Scale of psychomotor development of early childhood (Brunet-Lézine-Revised)]. Psymtéc. Madrid, Spain. (1997).
 4. Newborg, J. Battelle Developmental Inventory, 2nd Edition: Examiner's manual. Itasca, IL: Riverside, USA. (2005).
 5. Whitebread, D., Basilio, M. S. Emergencia y desarrollo temprano de la autorregulación en niños preescolares [The emergence and early development of self-regulation in preschool children]. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado. 16, (1), 1-20 (2012).
 6. Pérez, Y., Sáiz, M. C. Escala para la medición de habilidades funcionales en edades 0-6 años (EHFI) [Scale for the measurement of functional abilities in 0-to-6-year olds (SFA)]. Registration number 00/2019/4253. (2018).
 7. Haley, S. M., Coster, W. J., Ludlow, L. H., Haltiwanger, J. T., Andrellos, P. J. The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) (2nd ed.). Pearson Clinical Assessment. Washington, United States. (2012).
 8. Bronson, M. B. Self-regulation In Early Childhood. The Guilford Press. NY, United States. (2000).
 9. Sáiz, M. C., Carbonero, M. A. Metacognitive Precursors: An Analysis in Children with Different Disabilities. Brain Science. 7, (10), 1-14 (2017).
 10. Sáiz, M. C., Marticorena, R., Arnaiz-González,, Díez-Pastor, J. F. eEarlyCare Computer application. Burgos, Spain. Registration number 00/2019/3855 (2019).
 11. Chowdhury, K. Windows Presentation Foundation Development Cookbook. (1st Edition). Packt Publishing. Birmingham. (2018).
 12. Nogal, F., Marticorena, R. UBUGrades 2.0. Doctoral Degree dissertation. Universidad de Burgos. Burgos, Spain. (2018).
 13. Sáiz, M. C., Marticorena, R., Arnaiz-Gonzalez, Á, Díez-Pastor, J. F., Rodríguez-Arribas, S. Computer application for the registration and automation of the correction of a functional abilities detection scale in early care. Proceeding of INTED2019: 13th annual International Technology, Education and Development Conference. IATED Academy. Valencia, Spain. 5322-5328 (2019).
 14. Hartson, R., Pyla, P. S. The UX book: Process and guidelines for ensuring a quality user experience. Morgan Kaufmann. Amsterdam, Dutch. (2012).
 15. Bernal, R., Ramírez, S. M. Improving the quality of early childhood care at scale: The effects of "From Zero to Forever". World Development. 118, 91-105 (2019).
 16. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). (5th Edition). American Psychiatric Association. Arlington, VA, United States. (2013).
3-6 Yaş Arası Çocukların İşlevsel Yeteneklerini Gözlemyöntemleri ve Bilgisayar Araçları ile Ölçme
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

Sáiz Manzanares, M. C., Marticorena Sánchez, R., Arnaiz González, Á., Díez Pastor, J. F., García Osorio, C. I. Measuring the Functional Abilities of Children Aged 3-6 Years Old with Observational Methods and Computer Tools. J. Vis. Exp. (160), e60247, doi:10.3791/60247 (2020).More

Sáiz Manzanares, M. C., Marticorena Sánchez, R., Arnaiz González, Á., Díez Pastor, J. F., García Osorio, C. I. Measuring the Functional Abilities of Children Aged 3-6 Years Old with Observational Methods and Computer Tools. J. Vis. Exp. (160), e60247, doi:10.3791/60247 (2020).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter