Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Developmental Biology

Nierorganoïden genereren in suspensie van geïnduceerde pluripotente stamcellen

Published: September 1, 2023 doi: 10.3791/65698
* These authors contributed equally

Summary

Dit protocol presenteert een uitgebreide en efficiënte methode voor het produceren van nierorganoïden uit geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC's) met behulp van suspensiekweekomstandigheden. De primaire nadruk van deze studie ligt op de bepaling van de initiële celdichtheid en de WNT-agonistconcentratie, wat ten goede komt aan onderzoekers die geïnteresseerd zijn in nierorganoïde-onderzoek.

Abstract

Nierorganoïden kunnen op verschillende manieren worden gegenereerd uit geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC's). Deze organoïden zijn veelbelovend voor ziektemodellering, screening van geneesmiddelen en mogelijke therapeutische toepassingen. Dit artikel presenteert een stapsgewijze procedure om nierorganoïden te maken van iPSC's, beginnend bij de posterieure primitieve streep (PS) tot het intermediaire mesoderm (IM). De aanpak is gebaseerd op het APEL 2-medium, een gedefinieerd, dierlijk componentvrij medium. Het wordt aangevuld met een hoge concentratie WNT-agonist (CHIR99021) gedurende een duur van 4 dagen, gevolgd door fibroblastgroeifactor 9 (FGF9)/heparine en een lage concentratie CHIR99021 gedurende nog eens 3 dagen. Tijdens dit proces wordt de nadruk gelegd op het selecteren van de optimale celdichtheid en CHIR99021 concentratie aan het begin van iPSC's, aangezien deze factoren van cruciaal belang zijn voor een succesvolle generatie van nierorganoïden. Een belangrijk aspect van dit protocol is de suspensiecultuur in een laag klevende plaat, waardoor de IM zich geleidelijk kan ontwikkelen tot nefronstructuren, die glomeraire, proximale buisvormige en distale buisvormige structuren omvatten, allemaal gepresenteerd in een visueel begrijpelijk formaat. Over het algemeen biedt dit gedetailleerde protocol een efficiënte en specifieke techniek om nierorganoïden te produceren uit verschillende iPSC's, wat zorgt voor succesvolle en consistente resultaten.

Introduction

De nier speelt een cruciale rol bij het handhaven van fysiologische homeostase, afhankelijk van de functionele eenheid. Nefronen, die afvalstoffen uitscheiden, kunnen de samenstelling van lichaamsvloeistoffen reguleren. Chronische nierziekte (CKD), veroorzaakt door erfelijke mutaties of andere risicofactoren, zal uiteindelijk evolueren naar nierziekte in het eindstadium (ESKD)1,2. ESKD is blijkbaar te wijten aan de beperkte regeneratiecapaciteit van nefronen. Nierfunctievervangende therapie is dus vereist. Gerichte differentiatie van humane iPSC's maakt het mogelijk om in vitro patiëntspecifieke 3D-nierorganoïden te genereren, die kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van de nieren te bestuderen, patiëntspecifieke ziekten te modelleren en nefrotoxische screening uit te voeren 3,4.

Tijdens de embryonale ontwikkeling zijn de nieren afkomstig van het intermediaire mesoderm (IM), dat zich onderscheidt van de primitieve streep (PS). De klassieke WNT-signaleringsroute kan aanvullende differentiatie van IM induceren met de gecoördineerde deelname van FGF (FGF9, FGF20) en BMP (Bmp7-signalering via JNK)5,6,7. Ze produceren twee belangrijke celpopulaties van nefrische voorlopercellen (NPC): de ureterknop (UB) en het metanefrische mesenchym (MM), die respectievelijk de verzamelkanalen en het nefron vormen. Elk nefron bestaat uit glomerulaire en buisvormige segmenten, zoals de proximale en distale tubuli, en de lus van Henle10,11. Volgens de hierboven genoemde theorie bootsen de momenteel gepubliceerde protocollen de signaalcascades en groeifactorstimulatie na om nierorganoïden te induceren 5,12.

In de afgelopen jaren zijn er veel protocollen ontwikkeld om menselijke iPSC's te differentiëren in nierorganoïden 5,6,7,12. Takasato et al.7 optimaliseerden de duur van de behandeling met CHIR (WNT-agonist) vóór vervanging door FGF9. Volgens hun protocol is CHIR-blootstelling gedurende 4 dagen, gevolgd door FGF9 gedurende 3 dagen, de meest effectieve manier om IM van iPSC's te induceren. Transwell-filters werden gebruikt als het kweekformaat in hun procedure; Deze methode is echter moeilijk voor beginners. Daarom probeerden Kumar et al.13 het cultuurformaat te veranderen en kozen ze ervoor om de cultuur op te schorten. Ze dissocieerden de aanhangende cellen op dag 7 om in laaghangende platen te zaaien om ze te helpen zich te assembleren tot embryoïde lichamen (EB's) die nefronachtige structuren bevatten. Het batcheffect van deze methoden was echter duidelijk, vooral bij verschillende iPSC's. Bovendien meldde verschillende literatuur dat de concentratie van CHIR varieerde van 7 μM tot 12 μM 5,13,14.

We speculeerden dat de concentratie van celdichtheid en de CHIR de aanmaak van organoïden in verschillende iPSC's zou kunnen beïnvloeden, en dit is talloze keren geverifieerd in onze experimenten. Het huidige protocol heeft de onderzoeksmethode van Kumar et al.13 enigszins gewijzigd en gebruikers een stapsgewijze procedure geboden. Het schema en het schema van de aanpak zijn weergegeven in figuur 1.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Protocol

De iPSC's die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn afkomstig van een commerciële bron. De cellen werden onderhouden met mTeSR-medium op in de handel verkrijgbare platen met een matrix gecoate platen van het basaalmembraan (zie Tabel met materialen). Tabel 1 bevat alle mediumsamenstellingen die in het onderzoek zijn gebruikt.

1. Plateren van iPSC's voor differentiatie en het induceren van posterieure primitieve strepen (PS)

 1. Was iPSC's op de membraanmatrix-gecoate plaat met 6 putjes met 2 ml DPBS. Zuig het DPBS op met behulp van een pipet.
 2. Voeg 1 ml van de in de handel verkrijgbare oplossing voor celloslating toe (zie Materiaaltabel) om iPSC's los te maken en incubeer gedurende 5 minuten bij 37 °C.
 3. Voeg 1 ml mTeSR toe aan iPSC's en zorg ervoor dat de cellen van het plastic oppervlak zijn losgekomen.
 4. Centrifugeer de cellen bij 400 x g gedurende 3 minuten bij kamertemperatuur (RT). Resuspendeer de celpellet en tel het celaantal met behulp van een hemocytometer.
 5. Zaai een reeks celdichtheden op een plaat met 24 of 6 putjes bedekt met membraanmatrix en kweek met mTeSR aangevuld met 10 μM Rho-kinaseremmer (Y-27632) (zie materiaaltabel). Kweek ze een nacht in een 37 °C CO2 -incubator.
  OPMERKING: Om PS te induceren, variëren de optimale concentratie van CHIR99021 en de geschikte celdichtheden van verschillende iPSC-lijnen. Zaai een reeks dichtheden (bijv. 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 2,4 * 103 enkele cellen per vierkante centimeter) en een concentratiebereik van CHIR99021 van 7 μM-12 μM. Start de differentiatie van elke dichtheid en elke CHIR op dezelfde dag. Zoek de optimale concentratie van CHIR99021 en de geschikte celdichtheden in een plaat met 24 putjes en breid de kweek vervolgens uit in platen met 6 putjes. Hier geven we een protocol op basis van een 6-wells plaat.
 6. Zuig de volgende dag de mTeSR op en was de cellen met 2 ml DPBS.
 7. Voeg 2 ml stadium I-medium toe (stamceldifferentiatiemedium met 8-12 μM CHIR99021) (tabel 1), aangeduid als dag 0.
 8. Kweek ze gedurende 4 dagen in een incubator van 37 °C, ververs fase I medium om de twee dagen.

2. Inducerend nefrogeen intermediair mesoderm (IM)

 1. Verwijder op dag 4 de stadium I medium en was met 2 ml DPBS.
 2. Voeg 2 ml stadium II-medium toe aan de cellen (stamceldifferentiatiemedium met 200 ng/ml FGF9, 1 μg/ml heparine en 1 μM CHIR99021) (tabel 1).
 3. Kweek ze in een incubator van 37 °C en ververs het medium om de 2 dagen tot dag 7.

3. Genereren van nierorganoïden in suspensiecultuur

OPMERKING: Tijdens de observatieperiode van dag 0 tot dag 7 is de toestand van de cellen kritiek. Als de cellen een succesvolle expansie vertonen en zich ophopen zonder noemenswaardig celafval, toont dit de succesvolle afleiding van het intermediaire mesoderm (IM) aan, wat aangeeft dat het klaar is om door te gaan naar de volgende fase. Als de cellen echter tekenen vertonen van initiële apoptose, gevolgd door necrose of breuk, kan dit wijzen op ongepaste concentraties van CHIR99021 of celdichtheden.

 1. Verwijder op dag 7 het stadium II-medium en was de cellen met 2 ml DPBS.
 2. Voeg 1 ml van de oplossing voor celloslating toe aan elk putje en incubeer gedurende 5 minuten bij 37 °C totdat de cellen breking vertonen onder fasecontrast.
 3. Pipetteer 1 ml stadium II-medium in de cellen, meng en zorg ervoor dat de cellen van het oppervlak zijn losgekomen.
 4. Vang de celsuspensie op in een buisje van 15 ml en centrifugeer gedurende 3 minuten bij kamertemperatuur op 400 x g .
 5. Verwijder het supernatans en resuspendeer de celpellet in 2 ml stadium III-medium (stamceldifferentiatiemedium met 200 ng/ml FGF9, 1 μg/ml heparine en 1 μM CHIR99021 in 0,1% methylcellulose (MC), 0,1% polyvinylalcohol (PVA)) aangevuld met 10 μM Rho kinaseremmer (Y-27632) (zie materiaaltabel). Meng het voorzichtig.
 6. Meng de celsuspensie en het zaad tot een 6-wells plaat met een lage hechting in een verhouding van 1:3. Plaats de plaat op een orbitale schudder (CO 2 -bestendig, roterend met 60 rpm) in een incubator bij 37 °C en 5% CO2 .
 7. Verwijder 24 uur later de Rho-kinaseremmer (Y-27632) en voeg stadium III-media toe (supplement met stamceldifferentiatiemedium met 200 ng/ml FGF9, 1 μg/ml heparine, 1 μM CHIR99021, 0,1% MC, 0,1% PVA). Cultuur voor 2 dagen. Wijzig het medium in de suspensiecultuur door de onderstaande stappen te volgen:
  1. Knip de punt van de pipet van 1 ml af met een aseptische schaar.
  2. Schud de plaat met 6 putjes voorzichtig om de organoïden in het midden van de plaat te plaatsen.
  3. Zuig de organoïden met de voorbereide pipetten op in een buisje van 15 ml en laat ze 5 minuten staan.
  4. Zuig het supernatans op en laat de organoïden op de bodem van de buis liggen.
  5. Voeg het verse medium toe om de organoïden te resuspenderen en terug te plaatsen in een 6-well low-adhesieplaat.
 8. Blijf de plaat met lage hechting schudden bij 60 tpm in de couveuse. Vervang het stadium III-medium om de twee dagen tot dag 12.
 9. Verander op dag 12 het medium in stadium IV-medium (stamceldifferentiatiemedium met 0,1% MC en 0,1% PVA).
 10. Vervang het medium om de twee dagen tot dag 25. De organoïden kunnen zich vanaf dag 12-25 geleidelijk ontwikkelen tot volwassen nefronstructuren.

4. Immunofluorescentiekleuring van nierorganoïden

 1. Verzamel nierorganoïden in een tube van 15 ml en was ze met 2 ml PBS.
 2. Nadat u het 5-10 minuten hebt laten opstijven, fixeert u de nierorganoïden gedurende 20 minuten in vers bereide 2% PFA bij 4 °C.
 3. Verwijder de PFA en was de organoïden met 1 ml PBS met 0,3% Triton X-100 (0,3% PBST), schud het gelijkmatig op een shaker (met een rotatiesnelheid van maximaal 60 tpm) gedurende 8 minuten, laat het 5 minuten staan en verwijder vervolgens het supernatant. Herhaal dit drie keer.
  LET OP: De organoïden kunnen 2-4 weken bewaard worden in 0,3% PBST bij 4° C.
 4. Incubeer de vaste organoïden met 10% ezelinnenserum in PBST (blokkeerbuffer) (zie materiaaltabel) gedurende een nacht bij 4 °C.
 5. Verdun de primaire antilichamen (vermeld in de materiaaltabel) in een blokkeerbuffer met een verhouding van 1:300.
 6. Incubeer de organoïden met primaire antilichamen 's nachts bij 4 °C met agitatie.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat glomeruli en tubuli tegelijkertijd op één organoïde kunnen worden gekleurd.
 7. Was de organoïden met 1 ml 0,3% PBST, schud het gelijkmatig op een shaker (met een rotatiesnelheid van niet meer dan 60 tpm) gedurende 8 minuten, laat het 5 minuten staan en verwijder dan het supernatant. Herhaal dit drie keer.
 8. Incubeer de organoïden met secundaire antilichamen (vermeld in de materiaaltabel) en DAPI 's nachts bij 4 °C met agitatie. Herhaal dan stap 4.7.
  OPMERKING: Zowel het secundaire antilichaam als DAPI worden verdund in blokkerende oplossing, secundair antilichaam (1:400) en DAPI (1:1000).
 9. Na de kleuring de organoïden uitdrogen met methanol (25%, 50%, 75% en 100% gedurende elk 5 minuten) en vervolgens doordringen met benzylalcohol en benzylbenzoaat (BABB, verhouding 1:2) (zie materiaaltabel) gedurende 5 minuten.
 10. Plak de geklaarde organoïden op een schaal met glazen bodem (zie Tabel met materialen) en onderzoek ze met confocale microscopie.
  OPMERKING: Kies bij het maken van afbeeldingen de petrischaal op de bodem van de glazen schaal en plaats bij het doordringen de BABB direct in de petrischaal om de bodem van de schaal vochtig te houden.

5. In-vitrobepaling van de opname van dextraan

 1. Incubeer de organoïden op dag 25 met 100 μg/ml fluorescentie-gelabeld dextran (zie materiaaltabel) gedurende 4 uur in een incubator bij 37 °C en 5% CO2.
 2. Schakel 4 uur later over naar een nieuw medium en leg live celkweekbeelden vast met behulp van een breedveldfluorescentiemicroscoop.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Representative Results

De productie van IM wordt bereikt door canonieke WNT-signalering te activeren met behulp van de GSK3-remmer CHIR99021, gevolgd door FGF9/heparine. Van dag 0 tot dag 4 breiden iPSC's zich snel uit en nemen ze ruitvormige of driehoekige vormen aan. De samenvloeiing bereikt 90%-100% en accumuleert gelijkmatig tot dag 7. Bij suspensiecultuur vormen de aggregaten spontaan nefronstructuren na dissociatie op dag 7. De nierorganoïden die door suspensiecultuur zijn gemaakt, vertonen buisvormige structuren en kunnen na 18 dagen aggregatie gemakkelijk worden waargenomen in heldere veldbeelden (Figuur 2 en Figuur 3).

Doorgaans levert één test die begint met een putje van een plaat met 24 putjes iPSC's 200-300 organoïden op. Hiervan bevat 80%-90% nefronachtige structuren (Figuur 2). Voor de hiPSC-B1 iPSC-lijn zijn de beste omstandigheden voor het genereren van nierorganoïden het kweken van 1,8-2,0 x 10 4 cellen van een putje van een plaat met 24 putjes en een CHIR99021 van 8 μM (Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4). Deze nierorganoïden kunnen tot 1-2 weken na dag 25 worden gehandhaafd door het stadium IV-medium om de 2-3 dagen te vervangen.

Immunofluorescentieanalyse van de hele organoïden onthult de aanwezigheid van nefronsegmenten, waaronder NPHS1-, Synaptopodine (SYNAPO-) en WT1-gelabelde podocyten, MEIS1/2/3-gelabelde interstitiële cellen, Lotus Tetragonolobus Lectine (LTL-) gelabelde proximale tubuli, E-Cadherin (ECAD-) gelabelde distale tubuli en GATA3-gelabelde verzamelkanalen. Bovendien induceert dit protocol endotheelcellen die positieve kleuring vertonen met CD31 (Figuur 5).

Ten slotte geven in vitro dextraanopnametests de fysiologisch relevante functies van nierorganoïden aan. Na het incuberen van de nierorganoïden (dag 7 + 18) met 100 μg/ml fluorescentie-gelabeld dextran gedurende 4 uur, wordt waargenomen dat de dextran in de proximale tubuli wordt opgenomen in heldere veldbeelden (Figuur 5L en Figuur 6).

Figure 1
Figuur 1: Het experimentele schema en het overzicht van het protocol. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figure 2
Figuur 2: Generatie van nierorganoïden van dag 0 tot dag 7 met verschillende concentraties CHIR99021. Schaalbalken: 100 μm. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figure 3
Figuur 3: Generatie van nierorganoïden van dag 8 tot dag 21 met verschillende concentraties CHIR99021. Schaalbalken: 100 μm. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figure 4
Figuur 4: Beelden gemaakt op dag 7 van de verschillende celdichtheden van 1,5 x 10 4 tot 2,2 x 104 cellen/put. Schaalbalken: 100 μm. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figure 5
Figuur 5: Representatieve confocale immunofluorescentiebeelden van nierorganoïden. (A,B) Immunofluorescentieanalyse voor markers van nefron-voorlopercellen (SALL1, blauw), pre-tubulaire aggregaten (PAX8, magenta), podocyten (NPHS1, blauw) van D7+11 nierorganoïden. (C-K) Immunofluorescentieanalyse van gesegmenteerde patronen in organoïden toont de aanwezigheid van podocyten (NPHS1, NPHS2, SYNAPO en WT1, rood; MAFB, groen), proximale tubuli (LTL, wit; LRP2, blauw; CUBN, rood), distale tubuli (ECAD, groen), verzamelkanalen (GATA3, roze), mesangiale cellen (PDGFR, rood), interstitiële cellen (MEIS1/2/3, groen), Integrine beta 1 (TIGB1, groen) en endotheelcellen (CD31, groen). Schaalbalken: 100 μm (A,C,E-J), 50 μm (B) en 10 μm (D,K). (L) immunofluorescentieanalyse van nierorganoïden na de dextraan-updatetest. Schaalbalk: 10 μm. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figure 6
Figuur 6: In vitro functionele validatie van nierorganoïden op dag 25. (A-D) Live-beelden van nierorganoïden geïncubeerd met fluorescentie-gelabelde dextran van 10 kDa. Schaalbalken: 100 μm (A,B); 10 μm (C,D). Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Reagens Voorraad conc. Werkende conc.
Podium Equation 2Gemiddeld
APEL n.v.t n.v.t
CHIR 99021 10 μM 4-12 μM
Podium Equation 3Gemiddeld
APEL n.v.t n.v.t
FGF9 100 ng/μL 200 ng/ml
rHSA 0,2 g/ml 1 μg/ml
Heparine 2 mg/ml 1 μg/ml
CHIR 99021 10 μM 1 μM
Podium Equation 4Gemiddeld
APEL n.v.t n.v.t
FGF9 100 ng/μL 200 ng/ml
rHSA 0,2 g/ml 1 μg/ml
Heparine 2 mg/ml 1 μg/ml
CHIR 99021 10 μM 1 μM
PVA 1% 0.10%
MC 1% 0.10%
Podium Equation 5Gemiddeld
APEL n.v.t n.v.t
PVA 1% 0.10%
MC 1% 0.10%

Tabel 1: De mediumsamenstellingen die in het onderzoek zijn gebruikt.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Discussion

Er is een gedetailleerd protocol beschreven voor het genereren van nierorganoïden uit iPSC's, waarbij kleine wijzigingen worden aangebracht in het basale medium, de initiële celdichtheid en de concentratie van CHIR99021. In verschillende experimenten bleken de kritische factoren voor het succesvol genereren van nierorganoïden de initiële differentiatie van het intermediaire mesoderm (IM) en de celtoestand op dag 7 te zijn. Bovendien vertoonden verschillende iPSC-lijnen variaties in celproliferatie en differentiatiepotentieel, wat resulteerde in variërende optimale celdichtheden en CHIR99021 concentraties 5,13,14. Daarom is het bepalen van de ideale omstandigheden voor elke iPSC-lijn essentieel om een substantieel aantal nierorganoïden te produceren uit patiëntspecifieke iPSC's.

Om de optimale omstandigheden te bepalen, wordt aanbevolen om voorbereidende experimenten uit te voeren met platen met 24 putjes voordat de kweek wordt opgeschaald naar platen met 6 putjes voor productie op grotere schaal. Deze stap stelt onderzoekers in staat om het succes van inductie te beoordelen op basis van celmorfologie en kwantiteit. Bovendien kunnen de organoïden 2-4 weken na fixatie in hun volledige structuur worden bewaard, wat de haalbaarheid en bruikbaarheid van deze methode vergroot.

De nierorganoïden die met behulp van dit protocol worden gegenereerd, meten doorgaans ongeveer 50-300 μm en vertonen buisvormige structuren wanneer ze worden waargenomen onder helderveldmicroscopie. Immunofluorescerende analyse bevestigt de betrouwbare vorming van niernefronen, zoals podocyten gelabeld met NPHS1 en WT1, proximale tubuli gelabeld met LTL, LRP2 en CUBN, distale tubuli gelabeld met ECAD, verzamelkanalen gelabeld met GATA3 en interstitiële cellen gelabeld met MEIS1/2/313. Bovendien induceert dit protocol de aanwezigheid van endotheelcellen gekleurd met CD31, wat wijst op het potentieel voor vascularisatie in de nierorganoïden.

In vitro dextraanopnametesten tonen fysiologisch relevante functies van de nierorganoïden aan, zoals voorlopige filtratie en reabsorptie. Dit maakt ze zeer geschikt voor het modelleren van ziekten en het bestuderen van de mechanismen van disfunctie. Het is echter belangrijk op te merken dat de rijpheid van deze nierorganoïden lijkt op die van menselijke nieren in het eerste trimester en dat ze geen vasculatuur hebben in de in vitro kweek13. Verder onderzoek is nodig om de onderliggende mechanismen op te helderen.

Concluderend biedt het beschreven protocol een veelbelovende methode voor het genereren van nierorganoïden uit iPSC's, wat een weg biedt voor verder onderzoek en studie.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Disclosures

De auteurs meldden geen potentieel belangenconflict.

Acknowledgments

We zijn alle leden van Mao en Hu Lab, vroeger en nu, enorm dankbaar voor de interessante discussies en geweldige bijdragen aan het project. We danken het National Clinical Research Center for Child Health voor de geweldige steun. Deze studie werd financieel ondersteund door de National Natural Science Foundation of China (U20A20351 aan Jianhua Mao, 82200784 aan Lidan Hu), de Natural Science Foundation van de provincie Zhejiang in China (nr. LQ22C070004 aan Lidan Hu), en de Natural Science Foundation van de provincie Jiangsu (subsidies nr. BK20210150 aan Gang Wang).

Materials

Name Company Catalog Number Comments
96 Well Cell Culture Plate, Flat-Bottom NEST Cat #701003
Accutase STEMCELL Technologies Cat #07920
Antibodies
Benzyl alcohol Sigma-Aldrich Cat #100-51-6
Benzyl benzoate Sigma-Aldrich Cat #120-51-4
Biological Safety Cabinet Haier Cat #HR40 Equation 1 A2
Biotin anti-human LTL (1:300) Vector Laboratories Cat #B-1325
Blood mononuclear cells hiPS-B1 (iPSc, female) N/A N/A
Carbon dioxide level shaker HAMANY Cat #C0-06UC6
Chemicals, peptides, and recombinant proteins
CHIR99021 (Wnt pathway activator) STEMCELL Technologies Cat #72054
Costar Multiple 6 Well Cell Culture Plate Corning Cat #3516
Costar Ultra-Low Attachment 6 Well Plate Corning Cat #3471
CryoStor CS10 STEMCELL Technologies Cat #07930
DAPI stain Solution Coolaber Cat #SL7102
Dextran, Alexa Fluor 647 Thermo SCIENTIFIC Cat #D22914
DMEM/F-12 HEPES-free Servicebio Cat #G4610
Donkey Anti-Sheep IgG H&L (Alexa Fluor 647) Abcam Cat #ab150179
Donkey serum stoste Meilunbio Cat #MB4516-1
D-PBS (without calcium, magnesium, phenol red) Solarbio Life Science Cat #D1040
Dry Bath Incubator Shanghai Jingxin Cat #JX-10
Dylight 488-Goat Anti-Mouse IgG (1:400) Earthox Cat #E032210
Dylight 488-Goat Anti-Rabbit IgG (1:400) Earthox Cat #E032220
Dylight 549-Goat Anti-Mouse IgG (1:400) Earthox Cat #E032310
Dylight 549-Goat Anti-Rabbit IgG (1:400) Earthox Cat #E032320
Dylight 649-Goat Anti-Rabbit IgG (1:400) Earthox Cat #E032620
Experimental models: Cell Lines
Forma Steri-Cycle CO2 Incubator Thermo SCIENTIFIC Cat #370
Geltre LDEV-Free Gibco Cat #A1413202
Glass Bottom Culture Dishes NEST Cat #801002
Goat anti-human CUBN (1:300) Santa Cruz Biotechnology Cat #sc-20607
Heparin Solution (Cell culture supplement) STEMCELL Technologies Cat #07980
Human Recombinant FGF-9 STEMCELL Technologies Cat #78161
Inverted Microscope OLYMPUS Cat #CKX53
Laser Scanning Confocal Microscope OLYMPUS Cat #FV3000
Methyl cellulose Sigma-Aldrich Cat #M7027
Micro Centrifuge HENGNUO Cat #2-4B
Mouse anti-human CD31 (1:300) BD Biosciences Cat #555444
Mouse anti-human ECAD (1:300) BD Biosciences Cat #610182
Mouse anti-human Integrin beta 1 (1:300) Abcam Cat #ab30394
Mouse anti-human MEIS 1/2/3 (1:300) Thermo SCIENTIFIC Cat #39795
Mowiol 4-88 (Polyvinylalcohol 4-88) Sigma-Aldrich Cat #81381
mTeSR1 5X Supplement STEMCELL Technologies Cat #85852
mTeSR1 Basal Medium STEMCELL Technologies Cat #85851
Nunc CryoTube Vials Thermo SCIENTIFIC Cat #377267
Others
Rabbit anti-human GATA3 (1:300) Cell Signaling Technology Cat #5852S
Rabbit anti-human LRP2 (1:300) Sapphire Bioscience Cat #NBP2-39033
Rabbit anti-human Synaptopodin (1:300) Abcam Cat #ab224491
Rabbit anti-human WT1 (1:300) Abcam Cat #ab89901
Rabbit anti-mouse PDGFR (1:300) Abcam Cat #ab32570
Recombinant Human Serum Albumin (rHSA) YEASEN Cat #20901ES03
Sheep anti-human NPHS1 (1:300) R&D Systems Cat #AF4269
STEMdiff APEL 2 Medium STEMCELL Technologies Cat #05275
Streptavidin Cy3 (1:400) Gene Tex Cat #GTX85902
Versene (1X) Gibco Cat #15040066
Y-27632 (Dihydrochloride) STEMCELL Technologies Cat #72304

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

 1. Tekguc, M., et al. Kidney organoids: a pioneering model for kidney diseases. Translational Research. 250, 1-17 (2022).
 2. Hill, N. R., et al. Global prevalence of chronic kidney disease - a systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. 11 (7), 0158765 (2016).
 3. Rossi, G., Manfrin, A., Lutolf, M. P. Progress and potential in organoid research. Nature Reviews Genetics. 19 (11), 671-687 (2018).
 4. Takasato, M., et al. Directing human embryonic stem cell differentiation towards a renal lineage generates a self-organizing kidney. Nature Cell Biology. 16 (1), 118-126 (2014).
 5. Morizane, R., Lam, A. Q., Freedman, B. S., Kishi, S., Valerius, M. T., Bonventre, J. V. Nephron organoids derived from human pluripotent stem cells model kidney development and injury. Nature Biotechnology. 33 (11), 1193-1200 (2015).
 6. Freedman, B. S., et al. Modelling kidney disease with CRISPR-mutant kidney organoids derived from human pluripotent epiblast spheroids. Nature Communications. 6 (1), 8715 (2015).
 7. Takasato, M., et al. Kidney organoids from human iPS cells contain multiple lineages and model human nephrogenesis. Nature. 526 (7574), 564-568 (2015).
 8. Mugford, J. W., Sipilä, P., McMahon, J. A., McMahon, A. P. Osr1 expression demarcates a multi-potent population of intermediate mesoderm that undergoes progressive restriction to an Osr1-dependent nephron progenitor compartment within the mammalian kidney. Developmental biology. 324 (1), 88-98 (2008).
 9. SaxOn, L., Sariola, H. Early organogenesis of the kidney. Pediatric Nephrology. 1, 385-392 (1987).
 10. Kobayashi, A., et al. Six2 defines and regulates a multipotent self-renewing nephron progenitor population throughout mammalian kidney development. Cell Stem Cell. 3 (2), 169-181 (2008).
 11. Boyle, S., et al. Fate mapping using Cited1-CreERT2 mice demonstrates that the cap mesenchyme contains self-renewing progenitor cells and gives rise exclusively to nephronic epithelia. Developmental Biology. 313 (1), 234-245 (2008).
 12. Nishinakamura, R. Human kidney organoids: progress and remaining challenges. Nature Reviews Nephrology. 15 (10), 613-624 (2019).
 13. Kumar, S. V., et al. Kidney micro-organoids in suspension culture as a scalable source of human pluripotent stem cell-derived kidney cells. Development. 146 (5), 172361 (2019).
 14. Takasato, M., Er, P. X., Chiu, H. S., Little, M. H. Generation of kidney organoids from human pluripotent stem cells. Nature Protocols. 11 (9), 1681-1692 (2016).

Tags

Nierorganoïden geïnduceerde pluripotente stamcellen IPSC's ziektemodellering geneesmiddelenscreening therapeutische toepassingen APEL 2-medium WNT-agonist CHIR99021 fibroblastgroeifactor 9 FGF9 heparine suspensiecultuur nefronstructuren
Nierorganoïden genereren in suspensie van geïnduceerde pluripotente stamcellen
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

Gao, L., Wang, Y., Wang, G., Wu, H., More

Gao, L., Wang, Y., Wang, G., Wu, H., Yan, Q., Wang, J., Liu, F., Fu, H., Li, W., Hu, L., Mao, J. Generating Kidney Organoids in Suspension from Induced Pluripotent Stem Cells. J. Vis. Exp. (199), e65698, doi:10.3791/65698 (2023).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter