Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En magnetisk Tether System för att undersöka Visuell och olfaktorisk Medierad Flight Control i Drosophila
 

En magnetisk Tether System för att undersöka Visuell och olfaktorisk Medierad Flight Control i Drosophila

Article doi: 10.3791/1063
November 21st, 2008

Summary November 21st, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi hur man tjudra en fluga i en lukt magnetisk-tjuder (OMT) apparater. Vi beskriver hur du vill justera sällsynta jordartsmetaller magneter och hamnar lukt, och hur man ställer priser massflöde för både stimulans leverans och vakuumsug för att uppnå optimal lukt spårning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter