Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bildproduktion av tät-core Blåsor i Primär Odlade hippocampus nervceller
 
Click here for the English version

Bildproduktion av tät-core Blåsor i Primär Odlade hippocampus nervceller

Article doi: 10.3791/1144
May 29th, 2009

Summary May 29th, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Levande cell imaging är av särskild nytta när man studerar dynamiken i organell människohandel. Här beskriver vi ett protokoll för live avbildning av tät-core blåsor i odlade nervceller med hjälp av brett fält fluorescensmikroskopi. Detta protokoll är flexibel och kan anpassas för att bilden andra organeller som mitokondrier, endosomes och peroxisomer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter