Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Skapande av murina experimentell abdominellt aortaaneurysm med Elastase
 
Click here for the English version

Skapande av murina experimentell abdominellt aortaaneurysm med Elastase

Article doi: 10.3791/1280
July 23rd, 2009

Summary July 23rd, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna video visar hur man förmå bukaortaaneurysm (AAA) i möss via övergående intraluminal infusion av svin bukspottskörteln elastas i infrarenala delen av bukaorta. Modellen har möjlighet att lägga till bred inblick i patobiologi av AAA på grund av uppkomsten av många transgena och gener möss knockout.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter