Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Skörd och förbereda Drosophila Embryon för Elektrofysiologiska inspelning och andra förfaranden
 
Click here for the English version

Skörd och förbereda Drosophila Embryon för Elektrofysiologiska inspelning och andra förfaranden

Article DOI: 10.3791/1347 08:22 min May 20th, 2009
May 20th, 2009

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna teknik exponerar Drosophila embryonala neuromusculature för immunohistokemi eller elektrofysiologiska inspelning. Det är användbart för att studera tidiga händelser i neuromuskulär utveckling eller utföra elektrofysiologiska i mutanter som inte kan kläckas.

Tags

Neurovetenskap Drosophila embryo hel-cell patch-clamp muskler neuron neuromuskulära förbindelsen synaps
Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter