Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Hasat ve hazırlanması Drosophila Embriyolar
 
Click here for the English version

Hasat ve hazırlanması Drosophila Embriyolar

Article DOI: 10.3791/1347 08:22 min May 20th, 2009
May 20th, 2009

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu teknik immünohistokimya veya elektrofizyolojik kayıt için Drosophila embriyonik neuromusculature ortaya çıkarır. Nöromüsküler gelişiminde erken olayları okuyan veya yumurtadan değil mutantlar elektrofizyoloji yapmak için yararlıdır.

Tags

Nörobilim Sayı 27 Drosophila embriyo tam hücreli yama kelepçe kas nöron nöromüsküler kavşak sinaps
Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter