Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

En lektin HPLC-metod för att berika selektivt glykosylerat peptider från komplexa biologiska prover
 
Click here for the English version

En lektin HPLC-metod för att berika selektivt glykosylerat peptider från komplexa biologiska prover

Article doi: 10.3791/1398
October 1st, 2009

Summary October 1st, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lektin-konjugerade POROS pärlor var anställda för HPLC. Glykopeptid standarder varit positiva och negativa kontroller. MARS-14 utarmat var trypsin-rötas humanplasma kromatograferas och genomströmning (FT) och bundna fraktioner samlas in för ESI-LC-MS/MS analyser. Glykopeptider berikades i bundna fraktionen jämfört med FT.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter