Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

A Novel Rescue Teknik för svåra Intubation och Svårt Ventilation
 
Click here for the English version

A Novel Rescue Teknik för svåra Intubation och Svårt Ventilation

Article DOI: 10.3791/1421
January 17th, 2011

Chapters

Summary January 17th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en teknik för att upprätthålla syresättning och ventilation med hjälp av en endotrakealtub in nasalt till nivån av svullnad i svalget samtidigt som tätning i munnen och näsborrarna för framgångsrik kontrollerad ventilation.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter