Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Editorial

This content is Open Access.

Den 2009 Lindau Nobelpristagaren Möte
 
Click here for the English version

Den 2009 Lindau Nobelpristagaren Möte: Werner Arber, fysiologi eller medicin 1978

Article doi: 10.3791/1571
March 10th, 2010

Summary March 10th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Schweiziska mikrobiell genetiker, delade Werner Arber 1978 års Nobelpriset i fysiologi eller medicin med Hamilton Smith och Daniel Nathans för deras upptäckt av restriktionsendonukleaser. Arber funnit att virus-DNA förs in i en icke-specifik bakterie-värd ändrades, medan värd DNA skyddades av metylering. Han teoretiserade att en mikrobiell enzym klippa DNA i mindre bitar, men samtidigt var det metylerade värd DNA skyddas från sina egna enzymer. Senare arbete Nathans och Smith validerade hans teori, som lade grunden för rekombinant DNA-teknik.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter