Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Ambulatoriska EKG-registrering hos möss
 
Click here for the English version

Ambulatoriska EKG-registrering hos möss

Article doi: 10.3791/1739
May 27th, 2010

Summary May 27th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Telemetriska EKG har seglat upp som ett viktigt verktyg för att utvärdera djurmodeller för hjärtarytmier och plötslig hjärtdöd. Här presenterar vi en stegvis av telemetriska EKG-registreringar för tillämpning i långsiktig ambulatorisk EKG-övervakning hos möss.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter