Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Amiloid için Anterior Fat Pad FNA Sahne ve İşleme
 
Click here for the English version

Amiloid için Anterior Fat Pad FNA Sahne ve İşleme

Article doi: 10.3791/1747
October 30th, 2010

Summary October 30th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fat pad aspirasyon gibi sistemik amiloidoz tanısı için amiloid algılamak için diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında çok tercih edilen, minimal invazif ve düşük maliyetli bir yaklaşımdır. Bu video makale numunenin optimal tanı sonucu için uygun bir işleme ile yağ yastığı aspirasyonu gerçekleştirmek için bir usul anahat göstermektedir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter