Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Eukaryotic Polyribosome Profil Analys
 
Click here for the English version

Eukaryotic Polyribosome Profil Analys

Article DOI: 10.3791/1948
June 15th, 2010

Chapters

Summary June 15th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna artikel beskriver ett protokoll för utvinning av översätta ribosomer från eukaryota celler. När extraherade, är ribosomer separeras i monosomes och polyribosomes av sackaros gradient fraktionering att tillåta olika ribosomala populationer som skall analyseras. Som sådan är denna metod den gyllene standarden för att granska regleringen av översättning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter