Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Röportaj - Termit Hindgut Mikrobiyal Topluluk incelenmesi
 
Click here for the English version

Röportaj - Termit Hindgut Mikrobiyal Topluluk incelenmesi

Article doi: 10.3791/196
May 28th, 2007

Summary May 28th, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Jared Leadbetter termit-bağırsak mikrobiyal topluluk mikrop arasındaki karmaşık etkileşimler çalışmak için mükemmel bir sistem neden açıklar. Ana böcek ve lignoselüloz-aşağılayıcı bağırsak mikrop arasındaki simbiyotik bir ilişki mevcut yanı sıra, aşağılayıcı bitki biyokütle ve biyoyakıt üreten endüstriyel kullanımlar için bu mikropların olarak açıklanmıştır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter