Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Flash Frysning och Cryosectioning E12.5 Mouse Brain
 
Click here for the English version

Flash Frysning och Cryosectioning E12.5 Mouse Brain

Article doi: 10.3791/198
May 28th, 2007

Summary May 28th, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Visats i denna video är de tekniker för flash frysning och sektionering embryonal hjärnvävnad från mus. Användbara tips för att använda kryostat ges, inklusive felsökning metoder som kan användas samtidigt minska för att säkerställa att den resulterande vävnaderna sektionerna är fria från sprickor och andra störningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter